Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Stavba roka] Vyhlásenie 29. ročníka súťaže Stavba roka 2023

18.8.2023 | Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,Únia miest Slovenska,Slovenská komora stavebných inžinierov,Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,JAGA GROUP s. r. o. vyhlasujú 29. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2023.

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách Budovy a Inžinierske stavby (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov). Do 29. ročníka súťaže je možné prihlásiť všetky stavby dokončené v čase od 1.4.2022 do 31.12.2023.

Podmienky súťaže a všetky potrebné dokumenty nájdete na www.stavbaroka.euUzávierka prihlášok je 30.11.2023. Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok: 20. december 2023.

Text: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline