Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] Stavebníctvo vo svete sa mení závratnou rýchlosťou 2023. Ako sa zmeníme my?

banner web 900x300

 

Pozývame vás na Odbornú konferenciu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

11.októbra 2023 | 9.00 - 13.45 h
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6
Bratislava


partneri 1

 


Ciele podujatia

  • Zoznámenie s najnovšími trendmi a poznatkami.
  • Výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou, školami a stavebnými firmami.
  • Propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov.
  • Odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby a odborníkmi z inovačných firiem.

Podujatie je určené

Všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom, starostom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, zástupcom stredných a vysokých škôl a, samozrejme, členským firmám ZSPS, členom SKSI a SKA.


Program podujatia 

08.30 h – 09.00 h  Prihlasovanie a príchod účastníkov

09.00 h – 09.10 h  Otvorenie konferencie (Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA.), moderuje: Roman Bomboš

09.10 h – 10.20 h  1. PANEL: Industry 5.0 a udržateľné energetické investície do smart energetických systémov v budovách, Ich vplyv na stavebnú výrobu

Témy: Čas na spriemyselnenie stavebnej výroby a digitálnu transformáciu sa kráti a nikto nebude na Slovensko čakať; Priemyselná stavebná výroba alebo stavebná výroba mimo staveniska (off-site construction); Smart energetické systémy v budovách a ich vplyv na stratégiu obnovy; Opatrenia prijaté na okrúhlych stoloch Zelená dohoda pre budovy – príležitosti pre investície do smart sietí, obnoviteľných zdrojov energie (vrátane energetických spoločenstiev), flexibility a elektromobility; Príprava zásobníka projektov pre zmiešané financovanie do smart sietí, elektromobility a integrovaných obnoviteľných energetických zdrojov v budovách; BungEES – nový koncept smart energetických služieb integrujúcich energetickú efektívnosť s distribuovanými zdrojmi OZE, úložiskami energie, elektromobilitou a manažmentom flexibility; Možnosti užšej spolupráce firiem na zvyšovaní energetickej efektívnosti stavebnej výroby a súvisiacich odvetví.

10.20 h – 10.30 h  Prestávka

10.30 h –11.40 h  2. PANEL: Industry 5.0 a nevyhnutná adaptácia vzdelávania na nové požiadavky

Témy: Aktuálna situácia vo vzdelávaní v stavebníctve z pohľadu škôl a zamestnávateľov; Predpoklad vývoja vo vzdelávaní do roku 2030 vo svetle transformácie stavebnej výroby; Rozšírená realita (XR) – technologické prepojenie medzi pracoviskom v stavebníctve a výučbovým prostredím, inovácie výučbového prostredia a preskúšavania pracovníkov v sektore stavebníctva; Nové profesie v zreformovanej stavebnej výrobe a adaptácia vzdelávacích programov na stredných školách a v ďalšom vzdelávaní; REPowerE(d)U projekt prináša inováciu v programoch a využívaní digitálnych technológií – symbióza ľudí s rozšírenou realitou, umelou inteligenciou, digitalizáciou stavebníctva, digitálnymi dvojčatami a robotmi.

11.40 h – 12.45 h  Obed

12.45 h – 13.45 h   3. PANEL: Slovenské stavebníctvo v roku 2023 (verejná časť 38. VZ ZSPS)

Témy: Stavebná legislatíva – aktuálny stav; Bytová politika a obnova budov; Vystúpenia sociálnych a odborných partnerov.

13.45 h – 14.15 h  Prestávka

14.15 h – 15.30 h  Interná časť 38. VZ ZSPS

 


Registrácia

Registrovať sa na Fórum slovenského stavebníctva je možné do 02.10.2023.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky účasti podľa aktuálnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Počet účastníkov odbornej diskusie Fórum slovenského stavebníctva je obmedzený, preto Vás prosíme o skorú registráciu. Prednostne budú registrovaní zástupcovia verejnej správy a samospráv, členovia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenskej komory stavebných inžinierov a Slovenskej komory architektov. V prípade akceptovania Vašej žiadosti Vám bude registrácia potvrdená e-mailom dostatočne s predstihom pred konaním konferencie.

Dovoľujeme si požiadať registrovaných účastníkov, ak sa nebudú môcť zúčastniť a nemôže za nich prísť ani náhradník, aby túto skutočnosť včas oznámili a neblokovali miesto iným záujemcom.

Účasť na fóre je bezplatná.

Účasťou na podujatí dáva každý účastník konkludentný súhlas s použitím svojej podobizne, v propagačných materiáloch Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a na jeho webových stránkach a to na dobu 10 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím lehoty. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na ich webových stránkach www.zsps.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

Prihlásiť na konferenciuKontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Tel.: +421 2 43 633 263
Mobil: +421 903 434 038
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.zsps.sk

Ing. Marek Malina, PhD.
Generálny sekretár Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Tel.: +421 2 43 633 263
Mobil: +421 948 631 509
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.zsps.sk

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline