Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
1. Ročník: EUROSTAV CONFERENCE

Medzinárodná odborná konferencia konaná pod záštitou 1. podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Motto konferencie: Stratégia udržateľnosti architektonickú tvorivosť neobmedzuje, patrí k „novým“ výzvam.

Termín: 26. mája 2011 od 9. do 17.30 hod.

Miesto: hotel TREND Austria, Vysoká ul. Bratislava

Organizátor: Vydavateľstvo EUROSTAV

Spoluorganizátori: Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov, Bratislavský samosprávny kraj

Ciele konferencie:

V súvislosti s európskymi cieľmi o potrebe znižovania energetickej náročnosti budov (o 20 %), zvyšovania podielu využitia obnoviteľných zdrojov energie ( o 20 %) a znižovania emisií skleníkových plynov (o 20 %) do roku 2020, stoja aj pred Slovenskom veľké výzvy. Od roku 2018 sa budú musieť stavať všetky verejné budovy v takmer pasívnom štandarde a od roku 2020 táto povinnosť bude záväzná aj pre všetky ostatné budovy.

Tieto ciele súvisia s potrebou ochrany životného prostredia a s potrebou zabezpečenia udržateľnosti života, architektúry aj výstavby. Práve preto sme sa rozhodli usporiadať medzinárodnú odbornú konferenciu o udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe a sprostredkovať počas jedného dňa projektantom, architektom, investorom a všetkým účastníkom investičného procesu dôležité odborné informácie, súvisiace s európskymi cieľmi 20/20/20 a ich implementáciou na Slovensku.

Konferencia je určená:

Širokej odbornej verejnosti z oblasti stavebníctva a architektúry, najmä architektom, projektantom, developerom, investorom, generálnym manažérom firiem pôsobiacich na stavebnom trhu.

Odborní garanti konferencie:

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU Bratislava

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

Registrácia: 8.30 až 9.00 hod.

Odborný program konferencie:

9.00 – 9.20 hod: Adrien Joyce, riaditeľ ACE (Architects´ Council of Europe) –Európske ciele a iniciatívy ACE na podporu projektov udržateľnosti architektúry,

9.20 – 9.40 hod.: Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva MDVRR SR – Stav implementácie Európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD II) na Slovensku,

9.40 – 10.00 hod.: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., vedúci Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry, FA STU – Kontexty udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe

10.00 – 10.20 hod.: diskusia k predneseným príspevkov 10.20 – 10.40 hod.: prestávka na kávu Počas prestávky bude v sále prebiehať tlačová konferencia pre pozvané média

10.40 – 11.00 hod.: Hanspeter Oester, architektonická kancelária agps.architectur Zürich – Los Angeles: Vráťme sa k stavbám (ilustrácia architektonického konceptu na príklade centrály IUCN)

11.00 – 11.20 hod.: Ing. arch. Dalibor Borák, ČKA - Tri aktívne rodinné domy a skúsenosti z ich výstavby

11.20 – 11.40 hod.: Dr. Winfried Heusler, Schüco International KG, Nemecko: Trvalo udržateľné obvodové plášte budov (energiu šetriť, vyrábať a manažovať).

11.40 – 12.00 hod. : diskusia k predneseným príspevkom

12.00 – 12.20 hod.: Vincent Briard, Products&Buildings, Knauf Insulation Belgium: Implementing sustainability, Knauf Insulation experience (Trvalá udržateľnosť v praxi, skúsenosti Knauf Insulation)

12.20 - 12.40 hod.: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., Stavebná fakulta STU - Meranie a certifikácia udržateľnosti budov

12.40 – 13.00 hod.: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU –Využitie obnoviteľných zdrojov energie v nízkoteplotnom vykurovaní a vysokoteplotnom chladení

13.00 – 13.20 hod.: diskusia k predneseným príspevkom

13.20 – 14.20 hod. : Obedová prestávka 14.20 – 14.35 hod.: Ian Cox, Aggregate Industries: Výstavba a požiadavky certifikačných systémov

14.35 – 14.50 hod.: Peter Robl, Holcim Slovensko: Príklady udržateľnej výstavby zo sveta

14.50 – 15.05 hod.: Ing. Václav Matoušek, Skanska Property Czech Republik: Certifikácia LEED s implementáciou na City Green Court

15.05 – 15.20 hod.: Ing. Daniel Baláž, Saint Gobain Construction Products, divízia Weber Terranova: Udržateľnosťou v stavebníctve k trvalej udržateľnosti života

15.20 hod. – 15.40 hod.: prestávka na kávu

15.40 hod. – 15.55 hod. : Ing. Martin Mihál, Xella Slovensko: Ytong - materiál ohľaduplný k budúcim generáciám

15.55 hod. – 16.10 hod. : Ing. arch. Klara Bukolská, Velux: VELUX Model Home 2020 - Experimentálna cesta k výstavbe aktívnych domov (skúsenosti s výstavbou a prevádzkou šiestich aktívnych domov)

16.10 – 16.25 hod.: Ing. Vlastislav Jelínek, FENESTRA Sk: Rekonštrukcie, revitalizácie a konverzie obvodových plášťov budov

16.30 – 17.30 hod. : Panelová diskusia – učastníkmi diskusie sú všetci prednášajúci, moderujú prof. R. Špaček a prof. D. Petráš

18.00 – 22.00 hod.: Spoločenský večer

Príloha: Pozvánka

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline