Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Vydavateľstvo EUROSTAV pripravuje na marec FÓRUM SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2014

banner FSS2

Kríza v stavebníctve zasiahla všetky oblasti slovenského stavebníctva. V dôsledku krízy a nedostatku zákaziek poklesli ceny v stavebníctve na minimum. Keďže nezmyselná cenová vojna stále pretrváva, Vydavateľstvo Eurostav sa rozhodlo pripraviť na 13. marca 2014 v kongresovej sále Hotela Bratislava 1. ročník konferencie pod názvom Fórum slovenského stavebníctva: Hľadanie cesty z bludného kruhu.

Konferencia bude mať za cieľ ponúknuť pohľady a východiská na riešenie aktuálnej témy súčasného stavebníctva "cena verzus kvalita". Ceny v stavebníctve neustále klesajú, ceny za stavebné materiály a stavebné práce dosiahli už cenové dno a mnoho firiem si už uvedomuje, že je už nevyhnutné tieto negatívne trendy v oblasti tvorby cien v stavebníctve zvrátiť a zmeniť.

Nosnou prednáškou bude vystúpenie experta na tvorbu cien Ing. Petra Krišťáka zo spoločnosti PRICEWISE, ktorý bude hovoriť o tom, ako sa neustálymi zľavami a ponukou najnižšej ceny môžu spoločnosti prepracovať až k bankrotu a zároveň, ako súťaženie len o najnižšiu cenu kazí celý stavebný trh. P. Krišťák ponúkne tiež východiská a načrtne cesty a možné scenáre ďalšieho vývoja na stavebnom trhu.

Vystúpeniu P. Krišťáka bude predchádzať prezentácia riaditeľa odboru cenových štatistík zo Štatistického úradu SR Ing. Štefana Adamca, ktorý ponúkne analýzu vývoja cien stavebných materiálov a prác od roku 2008 do roku 2013.

Konferencia je určená generálnym riaditeľom a manažérom firiem pôsobiacich na stavebnom trhu ale aj všetkým, ktorým súčasná situácia na stavebnom trhu nie je ľahostajná a chcú sa inšpirovať ako v roku 2014 bojovať s krízou a s nízkymi cenami v stavebníctve. Viac informácií a prihlášku na konferenciu nájdete na http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie-es/fss.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline