Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Medzinárodná konferencia "Inovácie vo vzdelávaní dospelých. Výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národný ústav celoživotného vzdelávania si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu „Inovácie vo vzdelávaní dospelých. Výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom“, ktorá sa uskutoční 3. júna 2014 v hoteli SOREA Regia v Bratislave, Kráľovské údolie 6, http://www.sorea.sk/Default.aspx?CatID=327# od 8:30 do 15:00.

Registrovať sa na konferenciu je možné cez formulár: https://docs.google.com/forms/d/1ri6FCIoQfA16rfUUEGkN2UIqGVx2KexdVcEooLIsQ5A/viewform?usp=send_form.

CIEĽ KONFERENCIE

Vzdelávanie sa celosvetovo považuje za jeden z pilierov budúcnosti. Samotné vzdelávanie dospelých pritom zohráva dvojitú úlohu: na jednej strane prispieva k uplatniteľnosti na trhu práce, na strane druhej reaguje na širšie spoločenské výzvy, najmä ale podporuje sociálnu súdržnosť. Nakoľko vzdelávací systém vo Fínsku je preukázateľne považovaný za jeden z najlepších na svete, je našou cťou, že v spolupráci s fínskym Ministerstvom školstva a kultúry a Fínskou Národnou radou pre vzdelávanie môžeme na Slovensku pri príležitosti konania tejto konferencie privítať dvoch zástupcov spomínaných inštitúcií, pána Petri HALTIA a pána Markku KOKKONENA, a oboznámiť sa so systémom celoživotného vzdelávania vo Fínsku vrátane jeho legislatívneho a finančného zabezpečenia a zároveň podporiť výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe v danej oblasti.

SEKCIE a TÉMY

1. Skúsenosti a prax vo Fínsku

Vzdelávací systém a celoživotné vzdelávanie vo Fínsku – prehľad vzdelávacieho systému, vzdelávacích politík a princípov celoživotného vzdelávania; vzdelávanie dospelých a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa vo Fínsku: legislatívny rámec a prax – prehľad legislatívy vo vzťahu k rôznym sektorom a úrovniam vzdelávania, prax a príklady z oblasti vzdelávania dospelých a ďalšieho odborného vzdelávania, systém kvalifikácií na základe získaných kompetencií; spolupráca v oblasti vzdelávania a pracovného života, vnútropodnikové vzdelávanie (on-the-job-learning); poradenstvo a podpora pre dospelých: najnovšie intervencie – ciele politík a skúsenosti z najnovších programov, najmä programu Zručnosti mladých dospelých (Young adults‘ skills).

2. Skúsenosti a prax na Slovensku

Ďalšie vzdelávanie na Slovensku; účasť zamestnávateľov na ďalšom vzdelávaní; vzdelávanie na pracovisku v systéme formálneho a neformálneho vzdelávania (skúsenosti a výzvy v oblasti zabezpečenia vnútropodnikového vzdelávania); zabezpečenie systému rôznych ciest vzdelávania a recipročný vzťah medzi vzdelávaním a praxou resp. trhom práce; tvorba národnej sústavy kvalifikácií a národného kvalifikačného rámca; uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa na Slovensku; navrhovaný mechanizmus financovania ďalšieho vzdelávania, kariérové poradenstvo pre dospelých.

PROGRAM

Podrobný program konferencie bude zaslaný registrovaným účastníčkam a účastníkom pred konaním konferencie a následne bude zverejnený na webovej stránke www.nuczv.sk v časti Aktuality.

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský a anglický s tlmočením

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Katarína Dubcová | E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Tel: 02/69 202 231

ÚČASŤ NA KONFERENCII JE BEZPLATNÁ

Budeme sa tešiť na stretnutie s Vami a na Vaše skúsenosti, znalosti, postrehy a návrhy v rámci diskusie, pre ktorú bude konferencia, dúfame, vhodným podnetom.

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania

Tomášikova 4 820 09 Bratislava

Tel: +421 2 69 202 231 Fax: +421 2 69 202 204

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.nuczv.sk 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline