Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
16. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil 16. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť. Národná cena SR za kvalitu je založená na aplikácii modelov kvality, modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Oba z nich ponúkajú komplexný pohľad na manažérstvo organizácie a sú určené tým, ktorí hľadajú cestu k ďalšiemu rozvoju svojho manažérskeho systému a pýtajú sa, čo ďalej po certifikácii systému manažérstva kvality.

Zároveň Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyhlásil 2. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. Poslaním tejto súťaže je presadenie a zviditeľnenie princípov spoločenskej zodpovednosti a verejne oceniť tie organizácie podnikateľského a verejného sektora, ktoré sa hlásia k plneniu princípov spoločenskej zodpovednosti.

Obidve súťaže sú určené pre akúkoľvek organizáciu zaoberajúcu sa výrobou alebo poskytovaním služieb, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike podľa príslušných platných právnych predpisov. Odovzdávanie ocenení najprestížnejších cien za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v Slovenskej republike prebehne v novembri 2015 počas mesiaca kvality na Slovensku.

S cieľom priblíženia metodík obidvoch súťaží a ich priebehu organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR bezplatný informačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 28. januára 2015 v hoteli Tatra v Bratislave. Bližšie informácie o programe seminára nájdete v pozvánke.

Ak sa Vaša organizácia rozhodne využiť možnosť zúčastniť sa na bezplatnom informačnom seminári, vyplňte prosím priloženú záväznú prihlášku a pošlite ju najneskôr do 23. januára 2015 e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne je možné prihlásiť sa vyplnením online prihlášky na stránke www.npksr.sk.

Bližšie informácie o súťažiach môžete nájsť na stránke: http://www.unms.sk/?narodna_cena_SR_za_spolocensku_zodpovednost_2015 alebo na stránke: http://www.npksr.sk/narodna-cena-sr-za-kvalitu.


Ing. Katarína Verešová
Útvar kvality

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
tel: +421 2 5748 5121, mobil: 0918 876 008, fax:+421 2 5249 1713
www.unms.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline