Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Odovzdávania rezortných ocenení MDVaRR SR

DSC 3946

Je veľmi sympatickou tradíciou, že rezort dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udeľuje každoročne ocenenia pracovníkom, ktorí sa svojou dlhoročnou činnosťou v niektorej organizácií, patriacich do oblasti rezortu zaslúžili o dobré výsledky.

Tak tomu bolo aj v tomto roku a medzi ocenenými bol aj generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Bratislava a viceprezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, predtým prezident zväzu, pán Ing. Zsolt Lukáč, EMBA.

Menovaný bol ocenený za zásluhy o rozvoj rezortu stavebníctva, za výrazný osobný prínos na budovaní dobrého mena stavebného sektora, osobnú odbornú erudovanosť a rozhľadenosť, s ktorou 2 volebné obdobia, od r.2009 do r. 2016 ako prezident úspešne viedol Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Menovaný je v odbornej verejnosti v oblasti stavebníctva uznávanou autoritou. Ocenenie zaslúži vysoká miera jeho odborných aktivít na domácej i nadnárodnej úrovni, najmä v oblasti manažmentu stavieb, sociálneho partnerstva, procesov verejného obstarávania a stavebnej legislatívy.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline