Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Podnikateľská misia do Uzbekistanu a Tadžikistanu

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

dovoľujeme si Vás pozvať na podnikateľskú misu do Dánska, na pozvanie Federácie dánskeho priemyslu. Podujatie sa uskutoční v dňoch 2. až 5. novembra 2016.
Počas návštevy na Federácii bude pre účastníkov priestor na prezentáciu firmy a rokovania B2B s dánskymi partnermi. Ďalšie stretnutia s podnikateľmi je plánované v meste Aarhus, cca 150 km od Kodane. Doprava je letecky a vlakom, účastnícky poplatok 1 250 € pre členov SOPK a 1 350 pre nečlenov.

Pozvánka a záväzná prihláška sú v prílohe.

Uzávierka prihlášok je 12. októbra 2016.

 


Ing.Vladislav Oros

Senior Consultant
Head of Dept. of Foreign Relations

Bratislava Regional Chamber SCCI

Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA

Tel: +421 2 4829 1534
Mobil: +421 904 252 677
Fax: +421 2 4829 1260
web: http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline