Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Podnikateľská misia do Srbskej republiky

Vážení páni a vážené dámy,

dňa 11. decembra 2015 sa v rámci podnikateľskej misie do Srbskej republiky uskutočnia v Belehrade rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov. Rokovania sú súčasťou 7. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 10. – 11. decembra 2015 v Belehrade.

Podnikateľská misia a B2B rokovania budú sektorovo zamerané na:
· Energetiku (tepelná, jadrová, solárna, veterná, obnoviteľné zdroje,
· Strojárstvo (energetické, dopravné, potravinárske, všeobecné)
· Automotive
· Elektrotechniku a elektroniku
· ITC
· Infraštruktúru (železnice, diaľnice, cesty, mosty, tunely)
· Ekológiu (likvidácia odpadu, ČOV, kanalizácia, rozvody a úpravy pitnej vody, spaľovne)
· Chémiu a farmáciu
· Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Hlavným organizátorom podnikateľskej misie a B2B rokovaní je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s ústredím Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Hlavným koordinátorom je Ing. Jozef Máder, č. t. 02/58 260 254, mobil: 0910/828 328, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorému je potrebné zaslať vyplnený dotazník v prílohe.

V prípade, že má slovenská firma špeciálnu požiadavku na stretnutie s partnerskou srbskou firmou, je nevyhnutné túto skutočnosť uviesť v dotazníku, vrátane kontaktov. Za srbskú stranu bude zabezpečovať partnerské srbské spoločnosti Hospodárska komora Srbska.

Uzávierka prihlášok na podnikateľskú misiu a B2B je dňa 27. novembra 2015.

Podrobnejšie informácie o mieste konania podnikateľskej misie Vám budú poskytnuté agentúrou SARIO.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline