Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
BUILD UP SKILLS - Slovakia (ukončený)

BUS image

Ciele projektu

Cieľom iniciatívy BUILD UP SKILLS - Slovakia je príprava podkladov pre národnú stratégiu zlepšenia odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva so zameraním na odborníkov na stavenisku, tak aby bolo Slovensko schopné úspešne čeliť výzvam tzv. zelenej ekonomiky v sektore budov.

Cieľové skupiny:

  • Zamestnanci stavebných firiem a ostatní pracovníci na stavbách (murári, montážnici okien, zhotovitelia tepelných izolácií a hydroizolácií, montážnici tieniacej techniky, omietkári/štukatéri, tesári a iní)
  • Pracovníci zabezpečujúci montáž technických zariadení budov/inštalatéri (so zameraním na vykurovaciu a chladiacu techniku, tepelné čerpadlá, fotovoltické články a solárne kolektory, svetelnú techniku a iné)
  • Pracovníci stavebného dozoru

Prvým realizovaným krokom je vypracovanie tzv. Status Quo analýzy, ktorá mapuje súčasný stav a situáciu v celoživotnom vzdelávaní v stavebníctve a energetike, identifikuje najlepšie príklady z praxe a naznačuje potreby a priority z hľadiska vzdelávania rôznych profesných skupín a odborníkov v danej oblasti v Slovenskej republike. Nasleduje ju momentálne pripravovaná tzv. cestovná mapa pre vzdelávanie a prípravu menovaných cieľových skupín odborníkov.

Trvanie projektu: 18 mesiacov (06/2012 - 12/2013) 
Program: Intelligent Energy - Europe (IEE)
Koordinátor: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)
Partneri: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS), Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), EkoFond
Internetová stránka: www.slovakia.buildupskills.eu

Príloha: 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline