Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Verejná konzultácia k príprave priebežného hodnotenia programu Horizont 2020.

Európska komisia otvorila 20. októbra 2016 tzv. Verejnú konzultáciu k príprave priebežného hodnotenia programu Horizont 2020.

Poznatky z tohoto prieskumu budú slúžiť jednak ako podklad pre priebežné hodnotenie programu H2020, ale aj pre zlepšenie jeho implementácie v najbližšom programovom období (2018-2020) – avšak tiež ako základ pre diskusiu o podobe budúceho rámcového programu po roku 2020.

Slovensko doposiaľ nie je v programe H2020 úspešné. Preto je obzvlášť dôležitý Váš pohľad na H2020, na jeho celkové nastavenie i doterajší spôsob implementácie zo strany EK. Vaše názory môžu výrazne ovplyvniť diskusiu o tom, čo je príčinou takéhoto zaostávania Slovenska – i ďalších „nových" členských krajín (tzv. EU-13).

Preto si dovoľujem požiadať Vás o čo najširšie zapojenie sa do tohto prieskumu – bez ohľadu na to, či ste alebo nie nositeľmi nejakého projektu H2020.

Táto verejná konzultácia je otvorená do 15. Januára 2017.

Ďalšie informácie nájdete na adrese The Horizon 2020 public consultation .
Alebo prejdite priamo na dotazník s otázkami prieskumu – na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-stakeholder-consultation-interim-evaluation-H2020

RNDr. Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:
Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Tel: +421 2 59410 563
Mobil: +421 918 547 348
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Skype: djan105
http://h2020.cvtisr.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline