Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
STAVEBNÍCTVO: Rozhodnutie ÚVO znižuje tlak na ceny prác a služieb v stavebníctve

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska pozitívne hodnotí rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení využívania štátneho elektronického trhoviska pri uskutočňovaní stavby, vypracovaní projektovej dokumentácie či inom plnení intelektuálnej povahy.


BRATISLAVA 7. februára (SITA) - Nové výkladové stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) znižujú tlak na ceny prác a služieb v stavebníctve. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v utorok informoval, že pozitívne hodnotí rozhodnutie ÚVO o zrušení využívania štátneho elektronického trhoviska pri uskutočňovaní stavby, vypracovaní projektovej dokumentácie, či inom plnení intelektuálnej povahy.

Profesijná organizácia zamestnávateľov v stavebníctve dlhodobo upozorňovala na riziká, že využívanie elektronického trhoviska pri prácach a službách v stavebníctve mohlo spôsobovať neprimerané uprednostňovanie ceny zákazky pred kvalitou. ÚVO vydal začiatkom februára výkladové stanoviská po stretnutiach a konzultáciách za účasti zástupcov ZSPS.

"Projektová dokumentácia či dodanie stavebných prác sú zakaždým jedinečnou a komplexnou záležitosťou. Elektronické trhovisko neumožňuje zvoliť najlepší pomer ceny a kvality, pričom rovnako nedokáže vyhodnotiť náklady počas životného cyklu stavby," uviedol ZSPS. Využitie elektronického trhoviska podľa zväzu preto nebolo pri takýchto zákazkách vhodné.

Elektronické trhovisko musia od marca 2015 povinne využívať verejní obstarávatelia pri zadávaní menších, tzv. podlimitných zákaziek. Doteraz nebolo jasné, či spomínaný druh zákaziek patrí medzi "bežne dostupné na trhu“, kedy by ich bolo možné obstarávať práve prostredníctvom elektronického trhoviska. V praxi sa pritom začala takáto možnosť využívať, čo prinášalo spomínané riziká.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline