Vytlačiť
01 02 03
04 05 06

polyfunkčné bytové domy, 3. - 5. stavba
novostavba
Bratislava, Petržalka, ulice: Gercenova - Záporožská

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Boháč
Hlavný projektant: ATELIER ART, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: REDING a. s.
Stavebník: REDING a. s.
Investičné náklady s DPH: 19,17 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 17,37 mil. €

foto: Roman Grünner