Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
VÝSLEDKY SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2011

Celoštátna verejná súťaž STAVBA ROKA 2011

stavba-roka-2011-prihovor-prezidenta-zspsDňa 19. 11. 2011 sa v Mestskom divadle P. O. Hviedzoslava uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 17. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2011, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonických riešení, projektantov, zhotoviteľov a stavebníkov či developerov, za účasti Slovenskej televízie. Medzi významnými hosťami bol aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou Silviou, 1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ, primátor hl. mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik, hlavná architektka hl. mesta SR Bratislavy Ingrid Konradová. K ďalším hosťom patrili 4 dekani príslušných vysokých škôl (Bratislava, Košice, Žilina), vysokí štátni úradníci, zástupcovia stavovských komôr – predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., predseda Slovenskej komory architektov Ing. arch. Juraj Šujan, PhD., ďalší zástupcovia akademickej obce, obce architektov, projektantov, stavebných inžinierov, podnikateľov v stavebníctve, ako aj ďalšie významné osobnosti a hostia aj zo zahraničia.

Súťaž Stavba roka 2011 sa uskutočnila pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Organizátor súťaže:

 • Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Vyhlasovatelia súťaže:

 • Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
 • Slovenská komora stavebných inžinierov
 • Slovenská komora architektov
 • Slovenský zväz stavebných inžinierov
 • Spolok architektov Slovenska
 • Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Zámerom súťaže Stavba roka je už 17 rokov podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Stavby posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorej predsedom bol známy nemecký architekt Dipl.- Ing., Acad. Arch. Igor Barta, autorizovaný architekt Bayerische Architektenkammer a do roku 2010 Ontario Association of Architects a nositeľ niekoľkých ocenení za realizované projekty v Nemecku i v zámorí. Jeho osobnostné, odborné a profesionálne kvality sa pozitívne prejavili aj na činnosti tejto poroty. Aj v tomto ročníku organizátor súťaže ABF Slovakia využila v jej štatúte zakotvený inštitút experta a porotu doplnil expert na inžinierske stavby Doc. Ing. Július Šoltész, PhD.

ČLENOVIA POROTY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

STAVBA ROKA 2011

  Meno porotcu Funkcia Štát Nominovaný
1 Dipl.- Ing., Acad. Arch. Igor Barta, Architekt predseda DE Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
2 Architekt Dipl.- Ing. Stanislaus Dukat člen AT Spolkom architektov Slovenska
3 Ing. Miloš Kremeň člen SK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4 Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD. člen SK Slovenskou komorou architektov
5 Prof. Ing. Anton Puškár, PhD. člen SK STU v Bratislave, Stavebnou fakultou
6 Ing. František Slávik podpredseda SK Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska
7 Ing. Karol Zaremba člen SK Slovenskou komorou stavebných inžinierov
8 Doc. Ing. Július Šoltész, PhD. expert - inžinierske stavby SK STU v Bratislave, Stavebnou fakultou
9 Ing. Mária Brichtová sekretár súťaže SK organizátorom súťaže Združenie ABF Slovakia a jej vyhlasovateľmi

 

V tomto ročníku sa o titul Stavba roka 2011 uchádzalo 30 stavieb. Z nich bolo 16 bratislavských a 14 z ostatných regiónov Slovenska. V slovenskej súťaži Stavba roka udeľuje všetky ceny odborná porota. Ocenených je v tomto roku za 17. ročníkov súťaže rekordných 13 stavieb. Ceny boli porotou udelené 9 bratislavským stavbám a 5 mimobratislavským. V ostatných dvoch ročníkoch dominovali v oceneniach mimobratislavské stavby.

Po prvý raz v histórii tejto súťaže udelila odborná porota aj svoju zvláštnu cenu, a to Cenu poroty za netradičné priestorové stvárnenie budovy z hľadiska stavebno-konštrukčného a interiérového dizajnu. Z celkového počtu štyroch nominácii získala hlavnú cenu jedna stavba. Ďalej boli udelené dve ceny za celospoločenský prínos a 7 cien vyhlasovateľov súťaže.

ABF Slovakia umožnila širokej verejnosti hlasovať aj v tomto 17. ročníku už po tretí raz internetovým hlasovaním o najkrajšiu stavbu v súťaži o CENU VEREJNOSTI 2011. 30 stavebných diel sa vyše mesiaca uchádzalo u širokej verejnosti prostredníctvom známeho internetového portálu zoznam.sk o jej priazeň 6-timi fotografiami, ale aj menovite siedmimi hlavnými účastníkmi jeho realizácie. Porotou sa teda počas hlasovania stávali občania. Cenu verejnosti odovzdala pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR, ktorá pred tromi rokmi začala písať históriu odovzdávania týchto cien prvou dámou Slovenskej republiky.

I. CENA VEREJNOSTI 2011

udelená internetovým hlasovaním širokej verejnosti na portáli zoznam.sk, a to:

1. MIESTO: miesto získala s najväčším percentuálnym ratingom bratislavská novostavba: Multifunkčný komplex River Park, Bratislava

2. MIESTO: bratislavská novostavba POLYFUNKČNÝ OBJEKT RETRO,

3. MIESTO: senecká novostavba OBYTNÝ SÚBOR SENEC GARDENS

stavba-roka-2011-cena-zspsII. CENY VYHLASOVATEĽOV (bez udania poradia)


(1) Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie
Bytový komplex Hlboká
rekonštrukcia a nadstavba národnej kultúrnej pamiatky, novostavba podzemných garáží a administratívnej budovy Bratislava, Hlboká ul. 7

(2) Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela
Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH
rekonštrukcia a obnova národnej kultúrnej pamiatky Bratislava, Staré Mesto, Partizánska 27

(3) Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela
Hotel Zochova Chata****
rekonštrukcia, prestavba, dostavba, Piesok 87, Modra

(4) Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela
Rodinný dom
Novostavba, Záhorská Bystrica, Bratislava

(5) Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a Stavebníctva – ABF Slovakia za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela
Polyfunkčný objekt RETRO
Novostavba, Bratislava, Mestská časť Ružinov, Nevädzova ul. 6

(6) Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe
Multifunkčný komplex River Park
Novostavba, Bratislava, Dvořákovo nábrežie

(7) Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2011 (vrátane rodinného domu)
Rezidencia CASSOVAR
Novostavba, Košice, Staré Mesto, Žriedlová ulica

(8) Zvláštna cena poroty za netradičné priestorové stvárnenie budovy z hľadiska stavebno-konštrukčného a interiérového dizajnu
SIGNUM M & S dostavba areálu spoločnosti Víno Mrva & Stanko a. s., III. Etapa
Novostavba, Trnava, Orešianska cesta 7/A

III. DVE CENY ZA CELOSPOLOČENSKÝ PRÍNOS

(1) CENA PRIMÁTORA HL. MESTA SR BRATISLAVY

Bratislava – protipovodňová ochrana

(2) CENA MINISTRA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

Terminál - Letisko M. R. Štefánika Bratislava - Airport Bratislava, a. s. (BTS)

IV. NOMINÁCIE NA HLAVNÚ CENU STAVBA ROKA 2011 (bez udania poradia)

(1. nominácia) Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

(2. nominácia) Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, Bratislava

(3. nominácia ) Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

(4. nominácia) PHOENIX ZEPPELIN Banská Bystrica, novostavba


V. HLAVNÁ CENA STAVBA ROKA 2011

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

novostavba, Nitra, areál UKF Pod Zoborom

Autor architektonického riešenia: Ing. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica
Projektant architektonickej časti: SAN - HUMA ´90 s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Milan Vaňuš
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Pecár Stavebník: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dozorná činnosť: Ing. Igor Šebo
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 3,11 mil. €
Lehota výstavby: 08/2009 – 02/2011


 

Zdroj informácií: Združenie Pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2
Tel.: 02/4329 5525, Mob.: 0903/246 628
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
www.stavbaroka.eu

Foto v tlačovej kvalite: www.stavbaroka.eu/page/hlavne-dokumenty/stavba-roka-2011/fotografie

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline