Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
18/2012 Telekom DataCenter, novostavba, Bratislava

novostavba, Bratislava, Varšavská 24/A

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Jaroslav Kilián
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Jaroslav Kilián, Ing. arch. Miloš Djuračka
Projektanti:
- statika stavby Ing. Pavel Čížek
- informačné technológie: Ing. arch. Ján Mihálik
Hlavný zhotoviteľ: IBM Slovensko s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Bzdil
Stavebník: Slovak Telekom a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Milan Smolár
Investičné náklady bez DPH: 12,00 mil. €

Bratislavská stavba dátového centra spoločnosti Slovak Telekom je príkladom úzkej tvorivej spolupráce medzi architektom, technológom a statikom. Vysoké nároky stavebníka na bezpečnosť, spoľahlivosť a dostupnosť budúcej prevádzky informačných systémov stanovili rámec pre dispozičný, priestorový a konštrukčný koncept stavby. Výsledná architektonická forma zámerne reflektuje zatvorenosť bezpečného betónového kubusu technologických prevádzok ako kontrast k navonok otvorenej časti modulu určeného pre dohľad a personálny servis datacentra.

Stavba má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Z toho tri podlažia slúžia pre výpočtové sály o celkovej výmere 1200 m2 a dve pre podpornú infraštruktúru. Dispozičné riešenie stavby vychádza z požiadavky na segregáciu prístupových práv užívateľov služieb informačnej technológie, správcov informačných systémov a správcov systémov podpornej technickej infraštruktúry. Komunikačný systém umožňuje bezpečný a bezbariérový prístup pre budúcu inštaláciu zariadení informačnej technológie.

Nosná konštrukcia stavby - vysoké nároky na užitočné zaťaženie stropov, veľké rozpony a na seizmickú bezpečnosť stavby. Invenčný návrh konštrukčnej sústavy z monolitického betónu s kazetovými stropmi so skrytými prievlakmi umožnil efektívne využitie územne povolenej výšky stavby, zjednodušenie zakladania a zvýšenie bezpečnosti stavby proti zaplaveniu. Konštrukčná sústava súčasne ponúka vysokú flexibilitu pre prestupy technologických rozvodov. Materiálové riešenie - priznanie hlavných konštrukčných materiálov monolitického pohľadového betónu a režných murív z betónových tvaroviek. Vzhľadom k zvýšeným nárokom na bezprašnosť prostredia je na stenách farebný náter silikátovou exteriérovou farbou. Všetky technologické rozvody sú v technologickej časti priznané na povrchu. Úpravy stien v personálnej časti sú sadrové so sivým náterom. Exteriérové povrchy stavby - kontaktný zatepľovací systém so sivým štruktúrovaným náterom v kombinácii s obkladom. Fasádu členia hliníkové výplne otvorov, zámočnícke výrobky a technologické rozvody. Strešný plášť je z dôvodu zvýšených nárokov na garanciu neprerušenia prevádzky výpočtových systémov aj v prípade poruchy a nutnej opravy zdvojenou hydroizoláciou s možnosťou včasnej detekcie zatečenia do strešných vrstiev.

Infraštruktúra dátového centra - všetky dôležité komponenty sú umiestnené v samostatnom požiarnom úseku s kontrolovaným vstupom a zároveň je zaručená servisovateľnosť týchto komponentov bez nutnosti odstávky dátového centra. Systémy elektrického napájania a chladenia informačnej technológie inštalovanej na sále sú preto s redundanciou zariadení aj rozvodov. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti je stavba vybavená nepretržitým centrálnym monitoringom prevádzkových a kritických stavov podpornej technológie, detekciou zvýšenej teploty, nepretržitým monitoringom komunikačnej infraštruktúry, systémom kontroly vstupov, elektrickým zabezpečovacím systémom, kamerovým sledovacím systémom, detekciou zatečenia, skorou detekciou požiaru vysoko citlivým laserovým detektorom dymu, elektronickou požiarnou signalizáciou a stabilným hasiacim zariadením.

Foto: Milan Krupčík, Peter Frolo

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline