Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Súťažné návrhy 2012

01

01

01/2012 Jezuitský kostol, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, dominanty kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici, Skalica

02/2012 Polyfunkčné centrum NOVÁ MÝTNA, novostavba, Bratislava

01

01

03/2012 Wellness Hotel Bystrá, rekonštrukcia hotela a prístavba wellness centra, Tále

04/2012 REDUTA, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, sídla Slovenskej filharmónie, Bratislava

01

01

05/2012 Hotel ABBA****, rekonštrukcia a prístavba historickej budovy, národnej kultúrnej pamiatky, Bratislava

06/2012 Hangár VIP HANDLING, novostavba, Bratislava

01

01

07/2012 Obnova bytového domu, Bratislava

08/2012 Administratívna budova BSP, novostavba, Bratislava

01

01

09/2012 Sídlo GasOil engineering, a. s., novostavba, Spišská Teplica

10/2012 90 boxových garáží a Café garáže, novostavba, Partizánske

01

01

11/2012 IPP PARK HRAD, novostavba, Bratislava

12/2012 Malá vodná elektráreň Dobrohošť, novostavba, Dobrohošť

01

01

13/2012 Športovo-spoločenská centrum Tehelné pole I, novostavba, Bratislava

14/2012 Obytný súbor Pod vŕškami, blok A, novostavba, Bratislava

01

01

15/2012 Administratívna budova WESTEND SQUARE, novostavba, Bratislava

16/2012 Komplexná obnova Apponyiho kaštieľa a parku v Oponiciach, národnej kultúrnej pamiatky, Oponice

01

01

17/2012 Kúpeľné námestie Trenčianske Teplice, rekonštrukcia, Trenčianske Teplice

18/2012 Telekom DataCenter, novostavba, Bratislava

01

01

19/2012 Hotel ROCA, rekonštrukcia, Košice

20/2012 BUSINESS CENTRE KOŠICE II, novostavba, Košice

01

 

21/2012 MESTSKÉ VILY BÚDKOVÁ, novostavba, Bratislava

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline