Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
08/2014 PETRŽALKA CITY

Foto: © Foto Ľubo Stacho

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Bratislava, Chorvátske rameno – Hálová – Rusovská cesta Trieda energetickej hospodárnosti budovy: B

Autor architektonického riešenia: Dipl.-Ing. arch. Ondrej Bober
Projektant architektonickej časti: Bluhm Partner s. r. o.
Projektanti
- statika stavby: Ing. Peter Hörmann
Hlavní zhotovitelia:
- SkyBau, člen skupiny SKANSKA a. s. – hrubá stavba monolitický železobetónový skelet
- INGSTEEL s. r. o. – fasáda
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Igor Surový, Radovan Konečný
Satvebník: NÁŠ PRVÝ REALITNÝ FOND o. p. f., FORESPO PETRŽALKA CITY a. s.
Developer: Petržalka City A a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Štefan Koluš
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 12,9 mil. €
Lehota výstavby: 09/2011 – 08/2013

Pri prejazde bratislavskou Petržalkou mnohí z nás hľadajú základný orientačný prvok a odpoveď na otázku, kde je vlastne ťažisko (os) stred – srdce - Petržalky. Možno je to biokoridor Chorvátskeho ramena Dunaja. Ľudia vo svojom voľnom čase prichádzajú na jeho obidva brehy za odpočinkom či prechádzkou. V tomto mieste realizovaný projekt polyfunkčného bytoveho domu Petžalka City bola a je pre architektov a projektantov výzvou, ako takýto hodnotný priestor navrhnúť spôsobom, ktorý harmonicky dotvorí a plnohodnotne začlení túto obytnú zónu do fungujúcej štruktúry s priamym prepojením na mestský park a Chorvátske rameno. Architektúra polyfunkčného bytového domu Petržalka City iba dotvára originalitu jedinečnej lokality, ktorá vytvára obytnú zónu na rozhraní oddychovej zóny a frekventovanej dopravnej osi v Petržalke. So snahou priblížiť obyvateľov polyfunkčného domu ešte viac k vode Chorvátskeho ramena a umožniť im priamy vizuálny kontakt s oddychovou zónou, boli z úrovne fasády extrudované vysunuté loggie, tvz. “kukane”. Dispozičným riešením bytov sa dosiahla variabilita, ktorá umožňuje naplno využiť výhody južnej, resp. severnej fasády v rôznych ročných obdobiach a ani jedinému bytu nezacloní výhľad do zelenej zóny - srdca Petržalky - s líniou vody Chorvátskeho ramena.

Polyfunkčný bytový dom má 8 NP a jedno podlažie mezonetové. Je v ňom 109 bytov Z každého z nich je neobmedzený výhľad z terasy na Chorvátske rameno Dunaja. Počet PP: 2. Na 1. NP je vybavenosť - obchodné priestory, t. j. nákupná zóna spojená s poskytovaním služieb. Obchodné priestory sú vybavené príslušným skladovacím a sociálno hygienickým zázemím. Z typologického hľadiska je obytným domom pozostávajúcim zo štyroch blokov, ktorý vertikálnu komunikáciu i požiarnuj bezpečnosť rieši pre každý blok samostatne. V dvoch PP sa nachádzajú parkovacie státia - celkove 158 parkovacích miest. Okrem toho sú tu technické a technologické zázemia, ktoré zabezpečujú prevádzku celého bytového domu a priestory CO krytu aj pre mierové využitie. Ďalej sú tu aj lekáreň, schodiská bytových sekcií s výťahovými šachtami, priestory pre kontajnery s domovým odpadom, kaviarne I bary. Podlažia na 2. až 7. NP sú v podstate opakované - typické. Líšia sa v iba v detailoch - zapojením dizajnových prvkov fasády, tzv. „krabíc/kukaní“- arkierov, v atypickom dizajne. 2. NP je atypické s využitím časti plochej strechy nad 1. NP z južnej strany na komfortné obytné terasy a s využitím plochej strechy ochrannej markízy nad vstupmi do obchodných prevádzok a bytov zo strany Rusovskej cesty,. Podlažie na 8. NP s príslušným mezonetovým podlažím má vzhľadom na dvojpodlažné využitie odlišné riešenie.

Konštrukčné riešenie Nosná konštrukcia - monolitická železobetónová, kombinácia skeletu a stužujúcich stien. Zakladanie – hĺbkové s tryskovou injektážou.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline