Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
07/2014 Villa Cosmopolitan

Foto: Lenka Rajčanová

HLASUJ CV2014 MEDIAbytový dom, polyfunkčný objekt, novostavba Bratislava, Líščie údolie, Karlova Ves

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Ján Obušek, Ing. Tomáš Fojtík, Ing. arch. Katarína Karsayová, ArtD., Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. 
Projektant architektonickej časti: cakov & partners, s. r. o. 
Projektant – statika stavby: Ing. Marián Halvoň 
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Martin Benko 
Stavebník: Develop BS, s. r. o. 
Dozorná činnosť: TDI – Kompleting, s. r. o. 
Celkové investičné náklady bez DPH: 1,25 mil. € 
Stavebné náklady bez DPH: 1,1 mil. € 
Lehota výstavby: 10/2012 – 05/2014 €

Trieda energetickej hospodárnosti budovy: B

Ako už aj názov stavby Cosmopolitan napovedá, jednotlivé byty a priestory v nej nie sú typizované, ale naopak, poskytujú mnohotvárnosť, priestorové zážitky a sú bez akejkoľvek uniformity. A, navyše, poskytuje netradičný spôsob bývania, súčasné technické a technologické riešenia, priestor a individuálnosť bytov. Bytový dom môže byť domovom pre rôzne sociálne a vekové skupiny. V realizovanom projekte s unikátnym architektonickým riešením dominujú moderné technológie, kvalitná stavebná realizácia, ako aj stavebno-technické a remeselné spracovanie hlavným zhotoviteľom.

Stavba v svahovitom teréne pozostáva z dvoch častí, bytového domu a polyfunkčnej budovy. V bytovom dome je 16 bytov, jeden prenajímateľný priestor a garážové státia. Každý byt má k dispozícií terasu, resp. loggiu. Budova má 6 NP + zvýšené podlažie. Je v ňom 8 mezonetových bytov s plošnosťou 74 - 120 m2 úžitkovej plochy. Ďalších 6 bytov je menšej veľkostnej kategórie s výmerou 20 – 47 m2. V podzemí sú priestory pre garážové státie (5 státí) a príslušenstvo. Budova má plochú strechu. Terén parcely sa zvažuje od ulice Líščie údolie a výškový rozdiel medzi ulicou a spodnou hranou pozemku je približne 3,6 m. Vzhľadom na zvažujúci sa terén má budova bytového domu jedno PP (garáž). Prízemie budovy je oproti suterénu čiastočne vykonzolované. Výazd a zároveň vjazd na pozemok do podzemnej garáže je z ulice Líščie údolie, a tak isto aj hlavný vstup do bytového domu aj polyfunkčného domu je z tejto ulice.

Polyfunkčná budova má 2 NP a zvýšené podlažie. V tejto budove sú 2 byty na 2. NP a na zvýšenom podlaží a prenajímateľné priestory na 1. NP. Na 1. PP sú 3 garážové státia. Možnosť parkovania je aj v areáli polyfunkčnej budovy – 3 státia a na ulici Líščie údolie – 7 státí. Počet vyhradených parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu: 1.

Stavebno-konštrukčné riešenie - Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie - skeletový systém so zvislými zavetrovacími stenami v štítoch stavby. Steny sú monolitické zo železobetónu. Steny medzi jednotlivými bytovými jednotkami a takisto medzi priestormi chodieb a bytovými jednotkami sú murované, zateplené kontaktným izolačným systémom. Suterén je zasypaný kamenným násypom – gabiónový obklad. Vnútorné deliace konštrukcie - deliace priečky, ohraničujúce priestory kúpeľní, WC a kuchýň sú murované z tvaroviek.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline