Informácie o stránke

Webová stránka bola poškodená hackerom, momentálne je po rekonštrukcii. Po obsahovej stránke je web kompletný a aktuálny k 12.6.2009. Chýbajúcie aktualizácie monitoringu médií za obdobie 12-29.6.2009 budú doplnené v priebehu dnešného dňa.

Ďakujem za pochopenie.

Peter Kovačik ml.
administrátor webstránky 

29.6.2009 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie