Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Top manažéri kvality

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej „ÚNMS SR") ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil tento rok XIII. ročník prestížnej súťaže Top manažéri kvality.

Súťaž je určená pre manažérov kvality, zmocnencov pre kvalitu, špecialistov kvality, metodikov modelu výnimočnosti EFQM alebo osoby vykonávajúce funkciu priamo spojenú s manažérstvom kvality.

Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť osoby zodpovedné za budovanie, rozvoj a udržiavanie systému manažérstva kvality v organizáciách súkromného sektora, ako aj sektora verejnej správy.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie, pre ktorú uchádzač pracuje, a to zaslaním prihlášky a kompletne vyplnenej súťažnej dokumentácie, najneskôr do 30. septembra 2015.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v nasledujúcich kategóriách:
Kategória A) Top manažér kvality roka 2015 – súkromný sektor
Kategória B) Top manažér kvality roka 2015 – sektor verejnej správy

Prestížne ocenenie „Top manažér kvality roka 2015" získajú víťazi oboch súťažných kategórií počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2015 v mesiaci november.

Prihlášku do súťaže a ďalšie informácie k súťaži je možné nájsť na webovej stránke ÚNMS SR http://www.unms.sk/?sutaz-top-manazeri-kvality-roka alebo ich poskytne útvar kvality na tel č.: 02/ 57 485 121, e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


Ing. Katarína Verešová, Útvar kvality, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika, tel: +421 2 5748 5121, mobil: 0918 876 008, fax:+421 2 5249 1713, www.unms.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline