Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
INTERNATIONAL ROADS, BRIDGES AND TUNNELS FAIR, Istanbul 2018

3. až 6. októbra 2018 sa v tureckom Istanbule uskutoční 3. ročník veľtrhu INTERNATIONAL ROADS, BRIDGES AND TUNNELS FAIR. Určený je pre firmy pôsobiace v sektore výstavby ciest, tunelov a mostov.

Program podujatia, rovnako ako aj prihlasovací formulár nájdete na tomto linku (v anglickom jazyku): https://www.road2tunnel.com/en/trade-delegation-visitor-program/


Ing. Dávid Pavlík Asistent

Office Of The Commercial Counsellor

Turkish Embassy, Panenska 18, 81103 Bratislava1

Tel: +421 2 54 43 00 43 Fax:+421 2 54 43 00 23 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline