Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
4. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA SLOVENSKO

Vydavateľstvo EUROSTAV spolu s BIM asociáciou Slovensko pripravuje už štvrtý ročník BIM konferencie Slovensko, ktorá sa uskutoční 18. októbra 2018 v Kongresovej sále Slovenskej sporiteľne v Bratislave ako celodenné odborné podujatie.

Konferencia vznikla v roku 2015 so zámerom robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu budovy (z anglického výrazu Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Tak ako minulý rok, aj tento sa môžete tešiť na špičkových spíkrov – expertov na BIM zo Slovenska, Česka, Maďarska a Nemecka. Konferencia je určená všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov cez manažérov stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, developerov a investorov, facility manažérov až po prevádzkovateľov budov.

Ak vás zaujíma odborný program a anotácie príspevkov, ktoré odznejú na konferencii, nájdete ich na našej webovej stránke

https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie-es/bim/20181

Odborný program konferencie

Konferencia bude rozdelená do troch častí. V 1. bloku odznejú najmä príspevky o stave implementácie BIM na Slovensku a predstavené budú pilotné projekty a ich implementácia. V 2. bloku budú popísané príklady využitia BIM v praxi – budú prezentované niektoré realizácie. V 3. bloku bude objasnenie finančných aspektov a rozpočtovanie BIM. Konferencia bude ukončená panelovou diskusiou na tému BIM: Rozdiely implementácie v pozemných stavbách a stavbách dopravnej infraštruktúry.

O Národnú BIM konferenciu je z roka na rok väčší záujem. Do dnešného dňa sa prihlásilo na aktuálny 4. ročník konferencie už viac ako 100 účastníkov. Maximálny počet účastníkov konferencie je 200 osôb preto, ak máte záujem, prihláste sa už dnes.

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU

PROGRAM

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline