Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Pozvánka na Aquatherm Nitra 2019: trendy a inovácie tvárou v tvár

AT Nitra 2019 banner 300600pxMedzinárodný odborný veľtrh Aquatherm Nitra, veľtrh vykurovacej, klimatizačnej, ventilačnej, meracej a regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky sa bude konať v dňoch 5. – 8. februára 2019 na nitrianskom výstavisku Agrokomplex. 

Aktuálny ročník veľtrhu prinesie opäť niekoľko noviniek, ale predovšetkým oslávi 20 rokov na trhu. Stačí sa len zaregistrovať na oficiálnom webe veľtrhu, získať tak vstupenku zadarmo a prísť na veľtrh. Veľtrh je stále najvýznamnejším miestom pre stretávanie sa s potenciálnymi i existujúcimi klientmi a profesionálmi v obore technického zariadenia budov. A nielen to, stále platí, že zážitky "na vlastnú kožu" sú neprenosné ani tými najlepšími technológiami a že stretávanie sa tvárou v tvár je pre dobrý obchod absolútne esenciálne.

Veľtrh sa opäť rozrástol čo do veľkosti výstavnej plochy, tak aj do záberu sprievodného programu, a potvrdzuje tak svoju pozíciu najdôležitejšieho podujatia pre odbor TZB na Slovensku. 

Sprievodnou témou tohtoročnej štvordňovej konferencie sú „Smart výrobky a technológie pre teplo - vodu - vzduch a plyn“. Počas všetkých štyroch dní budú paralelne prebiehať aj viaceré jednodenné konferencie. V utorok usporiada spoločnosť Klimak jednodennú odbornú konferenciu TECHFORUM 2019 zameranú na prezentáciu riešení v oblasti TZB určenú pre projektantov, architektov, zástupcov developerov a ďalších stavebných odborníkov. Téme „Princípy pasívnych domov, ako spoľahlivý základ pre navrhovanie súčasných budov“ sa bude venovať konferencia organizovaná Inštitútom pre pasívne domy. Druhý deň veľtrhu bude patriť najmä primátorom a starostom a téme odpadového a vodného hospodárstva. Aktuálne možnosti podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ako ďalej v Zelenej domácnostiam, alebo ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi, aj to sú témy, ktorým sa bude venovať počas svojho seminára Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Ďalší ročník veľtrhu Aquatherm sa bude organizovať v roku 2021. Veľtrh sa organizuje vždy v pravidelných dvojročných cykloch.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline