Vytlačiť

PROGRAM

1. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

25. (streda) novembra 2020 o 14:00 hod. kombinovaným spôsobom.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I.  Voľba prezidenta ZSPS