Vytlačiť

PROGRAM

6. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

21. apríla (streda) 2021 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

I/1. Informácia o aktivitách prezidenta a Úradu ZSPS  

I/2. Spoločné stanovisko k zámeru MV SR prehodnotenia zoznamu viazaných a remeselných živností

I/3. Výbor RÚZ pre vzdelávanie

 

II. Vnútrozväzové témy

II/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

II/2. Stav plnenia rozpočtu k  31. 3. 2021

II/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 13. 4. 2021

II/4. Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Stavebných novín

II/5. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia