Vytlačiť

PROGRAM

7. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

19. mája (streda) 2021 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Hlavná téma

Prerokovanie návrhov nových zákonov o výstavbe a územnom plánovaní  

 

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta a Úradu ZSPS  

II/2. Desatoro pre dobrý a efektívny stavebný zákon, moderné a dynamické stavebné právo

II/3. Online rokovanie Volebného zhromaždenia Republikovej únie zamestnávateľov

II/4. Snem RÚZ

II/5. Zásadné pripomienky ZSPS k k návrhu novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

II/6. 7. zasadnutie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 

III. Vnútrozväzové témy

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

III/2. Stav plnenia rozpočtu k  30. 4. 2021

III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 7. 5. 2021