Vytlačiť

PROGRAM

8. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

16. (streda) júna 2021 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

Prezentácia obsahu cieľov a role zväzu v medzinárodnom projekte GreenDeal4Buildings – RNDr. Ing. František Doktor, ViaEuropa Competence Centre s.r.o., partner projektu

I/1.   Informácia o aktivitách prezidenta a Úradu ZSPS  

I/2.    Desatoro pre dobrý a efektívny stavebný zákon, moderné a dynamické stavebné právo

I/3.    Pripomienky ZSPS k návrhu nového zákona o výstavbe

I/4.    Pripomienky ZSPS k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

I/5.    Nárast cien stavebných materiálov v EÚ

I/6.    Výbor Republikovej únie zamestnávateľov pre vzdelávanie

I/7.    Rokovanie Komisie ZSPS pre výchovu a vzdelávanie v stavebníctve

II. Vnútrozväzové témy

II/1.   Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

II/2.   Stav plnenia rozpočtu k 31. 5. 2021

II/3.   Informácia o členskej základni ZSPS k 7. 6. 2021

II/4.   Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

III. Rôzne

III/1.  Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS