[Pozvánka] Protipožiarna ochrana budov v roku 2020

 

logo sustava povolani

logo appril com

konferencia PO

Pozývame širokú odbornú verejnosť z oblastí projekčnej prípravy, realizácie a prevádzky stavieb na odbornú konferenciu Protipožiarna ochrana budov v roku 2020, ktorá mapuje súčasné trendy a najdôležitejšie zmeny v požiarnej bezpečnosti.

Zámerom konferencie je priblížiť najdôležitejšie aspekty požiarnej bezpečnosti stavieb, čo najširšiemu spektru profesií s cieľom optimalizácie projektového riešenia a tým aj nákladov spojených s realizáciou a prevádzkou stavby.

Členovia Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky majú špeciálnu zľavu 15%

Prihláste sa do 30.09.2019 a získajte vstup za výhodnú cenu !!!

 

PROGRAM PRIHLÁŠKA

 

Odborným garantom konferencie je Vladimír Mózer, docent Fakulty bezpečnostného inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý zároveň priblíži posun v oblasti požiadaviek na viacpodlažné drevostavby, ako aj problematiku exteriérových obkladov z pohľadu požiarnej bezpečnosti. 

Najdôležitejšie zmeny v legislatíve týkajúcej sa projekcie a prevádzky stavieb predstaví ako gestor oblasti zástupca Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR – Juraj Fajtl

Problematike overovania a preukazovania vlastností požiarnych konštrukcií prostredníctvom e-aplikácie OPK sa bude venovať zakladateľ Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky – František Gilian.

Integráciu projektovej prípravy požiarnej bezpečnosti stavieb do prostredia BIM a širšie možnosti jeho využitia predstaví špecialista požiarnej bezpečnosti a autor projekčného softvéru PBS Ján Dekánek.

Ďalších spíkrov vám postupne predstavíme...

 

NA KONFERENCII SA DOZVIETE:

► dôležité informácie týkajúce sa možností využitia progresívnych stavebných materiálov a systémových riešení

► problematiky únikových ciest a evakuácie

► možnosti využitia integrovaných systémov facility a building management

► praktické aspekty prevádzky stavieb z pohľadu požiarnej prevencie a súvisiacich právnych predpisov.

 

konferenciu podporuju

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie