18. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2015

18. medzinárodná konferencia
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2015
Cesta k budovám s takmer nulovou potrebou energie

21. a 22. máj 2015
Vysoké Tatry –Štrbské Pleso

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie