06/2014 Business Garden Štefánikova

Foto: Lenka Rajčanová

HLASUJ CV2014 MEDIAadministratívno-obchodné centrum, rekonštrukcia,  Bratislava, Štefánikova ul. 13 – 15

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Tomáš Šebo, Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Juraj Mihálik, 
Projektanti architektonickej časti: Architekti Šebo Lichý s. r. o., AK Csanda – Piterka, s. r. o. 
Projektant stavebnej časti, koordinácia projektu: Ing. Branislav Piliš 
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Dušan Pindiak
Stavebník: ITB Development a. s. 
Dozorná činnosť: Ing. Robert Kratochvíla, Ing. Peter Kolman, Ing. Pavol Khandl, Eng2 s. r. o. 
Celkové investičné náklady bez DPH: 13,0 mil. € 
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa 
Lehota výstavby: 09/2012 - 07/2014

Budova sa nachádza na Štefánikovej ulici v Bratislave - oproti prezidentskej záhrade - v historickom centre mesta. Jedná sa o rekonštrukciu dvoch susediacich budov z 50-tych a 70-tych rokov minulého storočia.

Zámerom rekonštrukcie bolo adaptovať budovy v zlom technickom stave na modernú a flexibilnú administratívnu budovu, pri zachovaní génia loci jednej z najvýznamnejších ulíc Bratislavy. Zároveň bol kladený dôraz na vytvorenie modernej tváre dvorovej fasády, ktorá neobmedzí flexibilitu interiéru a vnesie do nádvoria súčasnú estetiku, doplnenú prírodným prostredím.

Autori (cit.): „... Sme presvedčení, že ohľaduplnosť je fenomén, ktorý je pre to, aby naše mestá vyzerali lepšie, oveľa dôležitejšie než všetko ostatné...“.

(1) Ohľaduplnosť k mestu – mestotvornosť – je oživením Štefánikovej ulice, čím pomáha vrátiť centru mesta úroveň, akú si zaslúži. Ma aktívny parter s obchodnými priestormi a atraktívnu architektúru. Obyvateľom vnútrobloku priniesla výrazné skvalitnenie prostredia najmä zeleňou, odstránením tieniacich dvorových prístavieb a náhradou chátrajúcej budovy modernou kvalitnou architektúrou.

(2) Ohľaduplnosť k histórii architektúrou citlivej dostavby budov z 50-tych a 70-tych rokov m. s., ktorých kvality vyzdvihuje, najmä súdobé prerozprávanie 50-tych rokov je v našich končinách ojedinelé.

(3) Ohľaduplnosť k užívateľom budovy kanceláriami triedy A (nie sú v centre mesta bežné). Nadštandardné je vyriešené parkovanie, prirodzene denné osvetlenie kancelárii, otváravé okná, kontakt so zeleňou, a to všetko pri plne vetraných a klimatizovaných kanceláriách.

(4) Ďalšie aspekty – kvalita stavebných prac v komplikovanom prostredí (3 suterény v kompaktnom mestskom bloku), moderne materiálovo riešená fasáda v dvorovej časti atď. sa považujú za samozrejmosť. Budova má 9 nadzemných a 3 podzemné podlažia a 65 park. miest.

Suterén - 3 suterénne podlažia. Vjazd je po rampe, ktorá v suteréne pokračuje po oblúkovej rampe do ďalších podzemných podlaží.

Prízemie - dva obchodné priestory s fasádou, orientovanou do Štefánikovej ulice. Zadná dvorová časť prízemia je prekrytým parkoviskom. Na prízemí vo foyery je recepcia.

Poschodia - centrálne jadro so schodiskom a dvomi výťahmi. Kancelárska časť - typický priestor s možnosťou variabilného delenia na časti podľa požiadaviek vlastníkov pri dodržaní požiadaviek na vetranie a osvetlenie. Z kancelárií na 2. a 3. NP je možné vyjsť na strešné terasy s mixom extenzívnych rastlín a vyrastených stromov.

Strecha - je na nej umiestnená terasa a technológie. Od 6. podlažia začína šikmá strecha ako pokračovanie fasády.

Stavebno-technické riešenie – Budova na Štefánikovej č. 15 bola v nadzemnej časti pre nevyhovujúci technický stav asanovaná a nahradená kombináciou stĺpov a stien z monolitického betónu, vrátane šikmých strešných rovín na strane ulice aj dvora. Suterény sú z monolitického vodostavebného betónu.

Fasády – kontaktné zateplenie na šikmých častiach. Materiály: omieka, travertínový obklad, mozaika, poplastovaný plech.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie