Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
06/2014 Business Garden Štefánikova

Foto: Lenka Rajčanová

HLASUJ CV2014 MEDIAadministratívno-obchodné centrum, rekonštrukcia,  Bratislava, Štefánikova ul. 13 – 15

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Tomáš Šebo, Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Juraj Mihálik, 
Projektanti architektonickej časti: Architekti Šebo Lichý s. r. o., AK Csanda – Piterka, s. r. o. 
Projektant stavebnej časti, koordinácia projektu: Ing. Branislav Piliš 
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Dušan Pindiak
Stavebník: ITB Development a. s. 
Dozorná činnosť: Ing. Robert Kratochvíla, Ing. Peter Kolman, Ing. Pavol Khandl, Eng2 s. r. o. 
Celkové investičné náklady bez DPH: 13,0 mil. € 
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa 
Lehota výstavby: 09/2012 - 07/2014

Budova sa nachádza na Štefánikovej ulici v Bratislave - oproti prezidentskej záhrade - v historickom centre mesta. Jedná sa o rekonštrukciu dvoch susediacich budov z 50-tych a 70-tych rokov minulého storočia.

Zámerom rekonštrukcie bolo adaptovať budovy v zlom technickom stave na modernú a flexibilnú administratívnu budovu, pri zachovaní génia loci jednej z najvýznamnejších ulíc Bratislavy. Zároveň bol kladený dôraz na vytvorenie modernej tváre dvorovej fasády, ktorá neobmedzí flexibilitu interiéru a vnesie do nádvoria súčasnú estetiku, doplnenú prírodným prostredím.

Autori (cit.): „... Sme presvedčení, že ohľaduplnosť je fenomén, ktorý je pre to, aby naše mestá vyzerali lepšie, oveľa dôležitejšie než všetko ostatné...“.

(1) Ohľaduplnosť k mestu – mestotvornosť – je oživením Štefánikovej ulice, čím pomáha vrátiť centru mesta úroveň, akú si zaslúži. Ma aktívny parter s obchodnými priestormi a atraktívnu architektúru. Obyvateľom vnútrobloku priniesla výrazné skvalitnenie prostredia najmä zeleňou, odstránením tieniacich dvorových prístavieb a náhradou chátrajúcej budovy modernou kvalitnou architektúrou.

(2) Ohľaduplnosť k histórii architektúrou citlivej dostavby budov z 50-tych a 70-tych rokov m. s., ktorých kvality vyzdvihuje, najmä súdobé prerozprávanie 50-tych rokov je v našich končinách ojedinelé.

(3) Ohľaduplnosť k užívateľom budovy kanceláriami triedy A (nie sú v centre mesta bežné). Nadštandardné je vyriešené parkovanie, prirodzene denné osvetlenie kancelárii, otváravé okná, kontakt so zeleňou, a to všetko pri plne vetraných a klimatizovaných kanceláriách.

(4) Ďalšie aspekty – kvalita stavebných prac v komplikovanom prostredí (3 suterény v kompaktnom mestskom bloku), moderne materiálovo riešená fasáda v dvorovej časti atď. sa považujú za samozrejmosť. Budova má 9 nadzemných a 3 podzemné podlažia a 65 park. miest.

Suterén - 3 suterénne podlažia. Vjazd je po rampe, ktorá v suteréne pokračuje po oblúkovej rampe do ďalších podzemných podlaží.

Prízemie - dva obchodné priestory s fasádou, orientovanou do Štefánikovej ulice. Zadná dvorová časť prízemia je prekrytým parkoviskom. Na prízemí vo foyery je recepcia.

Poschodia - centrálne jadro so schodiskom a dvomi výťahmi. Kancelárska časť - typický priestor s možnosťou variabilného delenia na časti podľa požiadaviek vlastníkov pri dodržaní požiadaviek na vetranie a osvetlenie. Z kancelárií na 2. a 3. NP je možné vyjsť na strešné terasy s mixom extenzívnych rastlín a vyrastených stromov.

Strecha - je na nej umiestnená terasa a technológie. Od 6. podlažia začína šikmá strecha ako pokračovanie fasády.

Stavebno-technické riešenie – Budova na Štefánikovej č. 15 bola v nadzemnej časti pre nevyhovujúci technický stav asanovaná a nahradená kombináciou stĺpov a stien z monolitického betónu, vrátane šikmých strešných rovín na strane ulice aj dvora. Suterény sú z monolitického vodostavebného betónu.

Fasády – kontaktné zateplenie na šikmých častiach. Materiály: omieka, travertínový obklad, mozaika, poplastovaný plech.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline