Vytlačiť

prihlaska fss2021v2

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) spolu s Technickým a skúšobným ústavom stavebným za spoluorganizátorskej podpory Ministerstva dopravy a výstavby SR zorganizoval v stredu v Hoteli Tatra Bratislava Fórum slovenského stavebníctva venované rôznym aktuálnym témam sektora. Viac ako 70 odborníkov z rôznych oblastí stavebníctva sa na stretnutí s medzinárodnou účasťou venovali prioritne štyrom okruhom, ktoré boli zamerané na diagnostiku a obnovu mostov, budúcnosť vzdelávania v stavebníctve, výzvy pre odvetvie vyplývajúce z Európskej zelenej dohody, ale aj na aktuálnu situáciu stavebníctva v tomto roku. Posledná časť podujatia bola zároveň verejnou časťou 36. riadneho valného zhromaždenia profesijnej organizácie stavebných podnikateľov.

Stretnutie stavbárov sa tento rok uskutočnilo v netradičnom období, v minulosti sa konalo na jar popri stavebnom veľtrhu Coneco a vyhodnotení súťaže Stavba roka. Prezident ZSPS Pavol Kováčik informoval, že aj pri príprave tohtoročného diskusného fóra sa snažili vybrať aktuálne témy, ktorými stavebníctvo žije. 

Mostom stále nie je venovaná primeraná pozornosť

Problematiku diagnostiky, porúch a opráv mostov predstavil Ivan Janotka z Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. Poznatky z diagnostiky najstarších mostov na Slovensku majú vplyv nielen na efektívnejšiu diagnostiku mladších betónových mostov postavených pred 30-timi až 50-timi rokmi, ale môžu sa využiť aj pri projektovaní nových mostov. Dobrý stav mostov je síce dôležitý pre bezpečnú dopravu, no často sa im venuje zvýšená pozornosť až pri rôznych haváriách či tragédiách.

Na Slovensku je podľa údajov Cestnej databanky celkovo vyše osemtisíc mostov, pričom viac ako 1 150 z nich, teda zhruba 15 percent je v zlom, veľmi zlom až havarijnom stave. Pri výstavbe väčšiny starších mostov sa nepočítalo so súčasnou dopravnou intenzitou, vrátane kamiónov. Mostným stavbám na Slovensku napriek ich významu nie je stále venovaná systémová pozornosť a ich stav sa výrazne zhoršuje.

Potrebná príprava aj na digitalizáciu

Druhá časť konferencie bola venovaná budúcnosti vzdelávania v stavebníctve. Vzdelanie a kvalifikácia pracovníkov totiž je a bude stále viac kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti aj v tomto sektore, ktorý priamo vytvára 8 percent HDP Slovenska. Popri klasických znalostiach a zručnostiach sa musia pracovníci v stavebníctve pripraviť aj na rozširujúcu sa digitalizáciu. Spolu s trvalou udržateľnosťou a efektivitou pri využívaní prírodných zdrojov a energie recyklovaním stavebných materiálov a s dekarbonizáciou stavebníctva to znamená veľké výzvy pre toto odvetvie.

Manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov v spoločnosti Trexima Bratislava, spol. s r. o., Lucia Lednárová Dítětová predstavila vývoj dopytu a ponuky na trhu práce v odvetví stavebníctva. Zuzana Kyrinovičová z odboru celoživotného vzdelávania v Ústave vzdelávania a služieb, s.r.o., informovala o vytvorení piatich vzdelávacích programov na Slovensku pre remeselné profesie v rámci medzinárodného projektu CraftEdu. 

Dlhodobá najväčšia výzva

Nasledoval panel zorganizovaný projektom GreenDeal4Buildings o výzvach pre stavebníctvo z Európskej zelenej dohody. Tá spolu s digitálnou transformáciou a uhlíkovou neutralitou znamená pre stavebníctvo aj z dlhodobého hľadiska najväčšiu výzvu. To popri zmene technológií procesov a postupov výstavby znamená aj zmeny vo financovaní. 

Táto časť konferencie sa sústredila na financovanie obnovy budov a mestskej infraštruktúry, zapojenie súkromných investícií, okrúhle stoly k financovaniu smart budov, spojenie projektov do veľkých celkov so zámerom využiť ekonomické výhody, efektívne využívanie verejných zdrojov na obnovu a využitie skúseností z iných európskych krajín.

Jiří Karásek (SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.) priblížil skúsenosti a aktuálny pokrok okrúhlych stolov v Českej republike, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury ČR Tomáš Janeba informoval  o aktuálnom cykle webinárov, online konferencií a panelových diskusií v Česku s názvom Zelená města.

Nový stavebný zákon ale aj nárast cien materiálov

Konferenciu uzavrela časť o slovenskom stavebníctve v roku 2021. Prezident ZSPS Pavol Kováčik predstavil aktuálny vývoj odvetvia na Slovensku v porovnaní s Európskou úniou, pričom pozornosť venoval aj nárastu cien stavebných materiálov a jeho vplyvom na stavebné zákazky ale aj stavebnej legislatíve. V diskusii k návrhom zákonov o územnom plánovaní a o výstavbe bolo konštatované, že oba zákony sú koncepčne nadčasové a sú základom rekodifikácie stavebných predpisov pre 21. storočie. Prítomní odborníci v diskusii pozitívne hodnotili predovšetkým zavedenie skupiny vyhradených stavieb a certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb ako systémové riešenie pre tak potrebné zvýšenie kvality a bezpečnosti stavieb na Slovensku.