Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Aktivity zväzu - COVID-19

Aktuálne informácie o vplyve koronavírusu na stavebníctvo

Vláda SR vyhlásila pre riziko šírenia ochorenia COVID-19 od 12.03.2020 mimoriadnu situáciu. Reštriktívne opatrenia prijaté vládou SR proti šíreniu nového koronavírusu majú vplyv aj na stavebný sektor. Vplyvy sa prejavujú tak u zhotoviteľov stavieb, ako aj u projektových a inžinierskych firiem. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska vďaka svojim členom,  vyvíja aktivity smerom k vláde SR aby dopady týchto opatrení boli pre stavbárov čo najnižšie a aby po ukončení mimoriadnej situácie sa aj prostredníctvom stavebníctva podarilo naštartovať ekonomiku SR, keďže stavebníctvo pôsobí pozitívne svojim multiplikačným efektom.

Všetky dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 ako aj aktuálne opatrenia na zamedzenie jeho šírenia nájdete na stránke: https://www.korona.gov.sk/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline