Aktivity zväzu - COVID-19

Aktuálne informácie o vplyve koronavírusu na stavebníctvo

Vláda SR vyhlásila pre riziko šírenia ochorenia COVID-19 od 12.03.2020 mimoriadnu situáciu. Reštriktívne opatrenia prijaté vládou SR proti šíreniu nového koronavírusu majú vplyv aj na stavebný sektor. Vplyvy sa prejavujú tak u zhotoviteľov stavieb, ako aj u projektových a inžinierskych firiem. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska vďaka svojim členom,  vyvíja aktivity smerom k vláde SR aby dopady týchto opatrení boli pre stavbárov čo najnižšie a aby po ukončení mimoriadnej situácie sa aj prostredníctvom stavebníctva podarilo naštartovať ekonomiku SR, keďže stavebníctvo pôsobí pozitívne svojim multiplikačným efektom.

Všetky dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 ako aj aktuálne opatrenia na zamedzenie jeho šírenia nájdete na stránke: https://www.korona.gov.sk/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie