Čestní členovia ZSPS
silhouette2 silhouette2 silhouette2
Ing. Gabriel Blaškovič, CSc. Ing. František Hirner Ing. Martin Dováľ 
     
silhouette2 silhouette2  
Ing. Michal Rumanský Ing. František Slávik  

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie