Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
IV. programovú konferenciu k podnikateľskému prostrediu MSP (návrhy opatrení)

SAMP organizuje už IV. programovú konferenciu k podnikateľskému prostrediu MSP (pozvánku ste dostali). V prílohe posielame návrhy opatrení a prosíme o pripomienky (návrhy, úpravy a pod.) z vašich skúseností tak, aby návrhy čo najlepšie a najvernejšie zobrazovali problematiku MSP, najmä malých podnikov.

Príloha: Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline