Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
ZÁPISNICA zo spoločného rokovania Sekcie pre bytovú výstavbu a Klubu malých podnikateľov ZSPS, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. mája 2011

Dobrý deň, vážení členovia Sekcie pre bytovú výstavbu a Klubu malých podnikateľov ZSPS.

V prílohe Vám posielam „ZÁPISNICU zo spoločného rokovania Sekcie pre bytovú výstavbu a Klubu malých podnikateľov ZSPS, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. mája 2011“.

V súlade so závermi rokovania si Vás dovoľujem vyzvať, aby ste mi Vaše názory a podnety najmä k:

  • novému zákonu o štátnom fonde rozvoja bývania 
  • procesom a legislatíve verejného obstarávania 
  • efektívnejšiemu využitiu operačných programov súčasného programovacieho obdobia (najmä ROP a OPBSK) a k príprave nového Národného a strategického rámca čerpania zdrojov EÚ na roky 2013 – 2020. 

Je to jedinečná príležitosť práve teraz a zmysluplne a konštruktívne prispieť k definovaniu úloh a konkrétnej činnosti zväzu poľa Vašich predstáv a obchodných záujmov. Ak bude záujem a podnety, môžeme vytvoriť diskusné otvorené fórum Vašich názorov na webovej stránke ZSPS.

Tiež chcem zdôrazniť, že každý z Vás pokiaľ zistí, že zápis nevystihol podstatu jeho vystúpenia, alebo chce na margo rokovania zaujať doplňujúce písomné stanovisko (najmä ak sa rokovania zúčastniť nemohol), môže tak bez rozpakov urobiť hneď alebo kedykoľvek neskôr. Stačí ak mi pošlete materiál vo formáte .doc, ešte lepšie však vo formáte .pdf a Váš názor bude zverejnený na webe ako príloha k tomuto zápisu.

 

Ing. arch. Peter Kovačik
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Príloha: 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline