Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Konferencia FITS 2017 - pozvánka

Vážení členovia zväzu,

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti informáciu o konferencii „Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2017 -FITS ´17“ s ústrednou témou “Interdisciplinarita inžinierskych aplikácií“, ktorá sa koná 27. apríla 2017 v kongresovej sále Doprastav-u na Košickej ulici v Bratislave.

Konferenciu organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) a Slovenskou akadémiou vied (SAV).

V prílohe Vám posielame pozvánku a prihlášku na konferenciu. Prihlášky účastníkov prijímame do 21.4.2017.

Budeme radi, ak prijmete naše pozvanie na toto podujatie.

Ing. Jozef KRAJČOVIČ, CSc., EUR ING
Za organizačný výbor konferencie FITS´17

ZSVTS
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Tel: ++421 2 5020 7649, 29
http://www.zsvts.sk/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline