Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
DOING BUSINESS IN AUSTRIA 2017 - seminár

Vážení podnikatelia,

PODNIKÁTE/OBCHODUJETE ALEBO SA CHYSTÁTE PODNIKAŤ/OBCHODOVAŤ V RAKÚSKU?

Pozývame Vás na odborný seminár a konzultačný deň s rakúskym advokátom a daňovým poradcom ( JAZYK: slovenčina ), kde máte možnosť získať informácie z oblasti obchodného, pracovného a daňového práva.

DOING BUSINESS IN AUSTRIA

Termín: 25.apríl 2017

Miesto: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017030607

Elektronická prihláška ( kód 170425): http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHQ5X2xxRFNHSlJfUS1CVHNHbkVhWFE6MQ

Sledujte nás aj na FACEBOOKU

Bratislavská regionálna komora SOPK: https://www.facebook.com/ba.sopk.sk/

Platforma Žena v podnikaní: https://www.facebook.com/Zenavpodnikani/

V prípade, že téma seminára nie je vo vašej pracovnej kompetencii, postúpte prosím túto pozvánku kompetentnému zamestnancovi.


sekretariát BRK SOPK

Všetky aktivity SOPK sú uvedené na:
http://www.basopk.sk
===================================
Kontakt:
---------
Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíková 6
82673 Bratislava
================
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline