Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Pozvánka na odborný seminár: INŠPEKCIA PRÁCE

Aké kompetencie majú orgány vykonávajúce INŠPEKCIU PRÁCE?
V akom obsahu a rozsahu ju môžu vykonávať a aké sú najčastejšie nedostatky ich zistení?

Toto všetko a omnoho viac bude témou odborného seminára, na ktorý Vás pozývame:

INŠPEKCIA PRÁCE - rozsah, obsah, orgány vykonávajúce inšpekciu práce, najčastejšie nedostatky zisťované pri inšpekcii práce

Termín: 10.máj 2017

Miesto: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017040605

Elektronická prihláška ( kód 170510): http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHQ5X2xxRFNHSlJfUS1CVHNHbkVhWFE6MQ

OSTATNÉ PRIPRAVOVANÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY:

25.apríl 2017 - SEMINÁR A KONZULTAČNÝ DEŇ S RAKÚSKYM ADVOKÁTOM A DAŇOVÝM PORADCOM Z RAKÚSKA

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017030607

26.apríl 2017 - BEZPLATNÝ INFORMAČNÝ seminár FRANCHISING made in Slovakia

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017030608

27.apríl 2017 - SEMINÁR INTRASTAT - SK

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017030605

Sledujte nás aj na FACEBOOKU

Bratislavská regionálna komora SOPK: https://www.facebook.com/ba.sopk.sk/

Platforma Žena v podnikaní: https://www.facebook.com/Zenavpodnikani/


sekretariát BRK SOPK

Všetky aktivity SOPK sú uvedené na:
http://www.basopk.sk
===================================
Kontakt:
---------
Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíková 6
82673 Bratislava
================
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline