Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] Protipožiarna ochrana budov v roku 2021

nl banner
 
Vážená pani, vážený pán,
 
v protipožiarnej ochrane budov sa neustále niečo deje a mení, a akákoľvek nevedomosť Vás môže prísť draho. Nechce sa Vám zháňať informácie a žiť v strese, či máte všetko v poriadku? Prihláste sa na praktickú konferenciu, kde sa pohodlne v jednom dni dozviete všetko podstatné o novinkách a požiadavkách pre rok 2021. Poprední odborníci Vás upozornia na všetky riziká a zmeny, či už ide o hasiace prístroje, únikové cesty, evakuačné plány či elektromobilitu. Získajte kľud a istotu, že postupujete bezpečne!
 

2. CELOSLOVENSKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

PROTIPOŽIARNA OCHRANA BUDOV 2021

Kedy a kde: Bratislava 15. októbra 2020

Chcem sa prihlásiť so zľavou

Členovia ZSPS majú zľavu z účastníckeho poplatku!

Konferencia Vám prinesie kompletné návody pre rok 2021:

Najnovšie trendy v požiarnej bezpečnosti stavieb
Čo sa aktuálne mení v podmienkach prevádzkovania hasiacich prístrojov
Prípadové štúdie z praxe: Evakuácia a jej modelovanie
Návody: Únikové cesty a udržiavanie ich prevádzkyschopnosti
Horúca téma: Elektromobilita z hľadiska požiarnej bezpečnosti
Pozor na drevo: Materiály na drevostavby verzus požiarne predpisy
Inovatívné systémy pre požiarnu bezpečnosť stavieb


Konkrétne informácie prinesú a Vaše otázky zodpovedia:

Ivan Reho, prezídium Prezídium Hasičského a záchranného zboru MV SR
Martin Lopušniak, Technická univerzita Košice
Juliana Michaláčová, HEURA - Komplexná správa budov, služby property a FM
Anna Danihelová, Technická univerzita Zvolen
František Gilian, Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Zuzana Straková, Slovenská technická univerzita v Bratislave
a ďalší...

Konferenciu pre Vás organizuje VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV s podporou SKSI, ZSPS, APPO

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline