Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] BIM a digitalizácia v stavebníctve

Vážená pani, vážený pán,
 
chcete sa dozvedieť, v akom stave je implementácia BIM do stavebnej praxe na Slovensku? Mozaiku názorov na túto tému prinesú viaceré prezentácie popredných odborníkov na BIM na Slovensku. Konferencia sprostredkuje nielen skúsenosti slovenských, ale aj zahraničných projektantov a architektov s využívaním BIM v investičnom procese, ktorí poukážu aj na brzdy dynamickejšieho využívania BIM v praxi. Dozviete sa viac aj o skúsenostiach pri zavádzaní BIM do praxe od predsedu predstavenstva czBIM, konkrétne akých chýb by sme sa mali vyvarovať v rámci implementácie BIM na Slovensku.
 

ODBORNÁ KONFERENCIA

BIM A DIGITALIZÁCIA V STAVEBNÍCTVE

Bratislava 24. septembra 2020, online formou

 Pre členov ZSPS zľava 24,00 €!

Na konferencii sa dozviete:

 • Ako rozšíriť využívanie BIM na všetkých profesistov - od investorov až po správcov objektov.
 • Dotkneme sa problematiky zdieľania v rámci spoločného dátového prostredia (CDE) medzi všetkými účastníkmi stavebného procesu.
 • Ako zasiahne digitálna revolúcia proces v tvorbe architektúry, ako do nej zapojiť všetky generácie architektov a projektantov.
 • Ako metóda BIM šetrí investičné a prevádzkové náklady vo výstavbe a správe budov.
 • Ako sa pripraviť na prácu v BIMe a ako spolupracovať pri tejto metóde, ako z nej možno profitovať.

 

Prednášať vám budú:

 • Lukáš Zelený, SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o., Slovensko
 • Theodor Sansakrit Strohal, STRABAG, Rakúsko
 • Daniel Marinica, Createrra, s. r. o., Slovensko
 • Veronika Krausková, FA STU Bratislava
 • Petr Matyáš, predseda predstavenstva czBIM, konateľ di5 architekti inženýři s.r.o., Česká republika
 • Jaroslav Synek, ČVUT Praha
 • Tomáš Minka, Bim.Point, Česká republika
 • a ďalší...

 

partneri bim 2020

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline