[konferencia] Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2021/H2

SLSS 1005525 ZSPS

Pozývame Vás na mimoriadne stretnutie zástupcov vlády Slovenskej republiky s generálnymi riaditeľmi stavebných a projektových firiem s názvom Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2021/H2, ktoré sa uskutoční 18.11.2021 od 10:00 – 12:30 v Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava.

Diskusia bude smerovaná primárne na:

 • stratégiu MDV SR na prípravu stavieb v nasledujúcich rokoch,
 • vývoj cien stavebných materiálov, vstupných komodít na ich výrobu a vývoj cien energií v súvislosti s výrobou stavebných materiálov,  
 • koncepciu štátneho rozpočtu v súvislosti s financovaním kľúčových zákaziek v oblasti dopravnej infraštruktúry a pozemnej výstavby,
 • podporu stavebníctva formou verejného obstarávania.

Medzi pozvanými diskutujúcimi sú:

 • Katarína BRUNCKOVÁ, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Ján ORAVEC, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Marcel KLIMEK, štátny tajomník, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Jaroslav LEXA, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie a riaditeľ poverený riadením Inštitútu verejného obstarávania
 • Andrej JURIS, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 • Miloš VICENA, člen predstavenstva a investičný riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť a.s.
 • Tomáš LAMPRECHT, generálny riaditeľ, Štátny fond rozvoja bývania
 • Anton BARCÍK, generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s.
 • Dalibor NOVOTNÝ, riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva, SMS a.s.
 • Pavol KOVÁČIK, prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Vladimír BENKO, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Registráciu ako aj ďalšie informácie o stretnutí nájdete na tomto odkaze: https://www.ceec.eu/konference/stretnutie-lidrov-slovenskeho-stavebnictva-h2-2021/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie