Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Seminár: Zodpovednosť firiem za nakladanie s odpadmi

Vážení klienti a partneri,

Mag. Bernhard Hager, LL.M a NH Hager Niederhuber Advokáti s. r. o. si Vás dovoľujú pozvať dňa 24.11.2011 do Bratislavy na svoju prednášku „Zodpovednosť podnikateľov podľa slovenského odpadového práva“.

Viac informácií nájdete tu: http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/events/abfallrechtliche-verantwortung-von-unternehmen/?cHash=b72372f0b75c453a474d8e1dfb9f295b

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline