Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
ODBORNÝ SEMINÁR PRÍLEŽITOSŤ v RAKÚSKU. INFORMATÓRIUM pre STAVEBNÉ FIRMY

ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA

HAGER – NIEDERHUBER ADVOKÁTI s.r.o.

P O Z V Á N K A

na ODBORNÝ SEMINÁR

PRÍLEŽITOSŤ v RAKÚSKU.

INFORMATÓRIUM pre STAVEBNÉ FIRMY

8. decembra 2011, 10.00 – 15.00 hod.

Miesto konania:

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Sabinovská 14, 821 02 Bratislava

Od 1. mája 2011 platí pre slovenské firmy a zamestnávateľov neobmedzený prístup na rakúsky pracovný trh. Napriek tomu musia byť pri vyslaní a poskytovaní služieb v Rakúsku dodržané početné pravidlá a formality. Predmetom seminára bude predstavenie práv a povinností súvisiacich s vyslaním zamestnancov a poskytovaním služieb v Rakúsku, zameraný na stavebné a montážne práce. Seminár sa bude venovať aj oblasti sociálneho zabezpečenia a pracovnoprávnym aspektom vyslania.

Seminár je určený pre manažment stavebných firiem a všetkých záujemcov o danú problematiku.

Prvý turnus je vyhradený len pre zamestnancov firiem členov ZSPS!

Program:

9.45 – 9.55 Prezentácia

10.00 – 12.00 1. blok seminára

Úvod do právneho rámca slobody voľného trhu. Voľný pohyb osôb. Vykonávanie voľnej a regulovanej živnosti. Vysielanie zamestnancov, poskytovanie služieb.

12.00 – 13.00 Obedňajšia prestávka

13.00 – 15.00 2. blok seminára

Pracovnoprávne aspekty vyslania. Oznamovacie a záznamové povinnosti. Základné zásady sociálneho poistenia. Priestor pre otázky a diskusiu.

Prednášajúci:

Mag. Bernhard Hager, LL.M., advokát - partner, NH Hager Niederhuber Advokáti, s.r.o.

JUDr. Lenka Valičková, advokátska koncipientka, NH Hager Niederhuber Advokáti, s.r.o.

Informácie o seminári:

Ing. Jakub Suchý, Tel.: 02/43633263, fax: 02/43426336, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účasť na seminári je potrebné vopred písomne potvrdiť zaslaním priloženej záväznej prihlášky najneskôr v termíne do stredy, 30. novembra 2011: e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo faxom: 02/43426336 Registrácia účastníka semináru bude potvrdená len na požiadanie.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu prednáškovej miestnosti Vám odporúčame zaslať záväznú prihlášku v čo najskoršom termíne!

Účastnícky poplatok:

  • pre zamestnancov členských firiem ZSPS 24,- eur
  • pre ostatných záujemcov 58,- eur ceny bez DPH – nie sme platcami DPH

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom resp. osobne platbou v hotovosti najneskôr pri nástupe na kurz. Úhradu realizujte na toto bankové spojenie: Banka: VÚB a.s. Bratislava č. účtu: 9338112/0200 Variabilný symbol: Uveďte Vaše IČO! Špecifický symbol: 22011

Účastníkom bude zdarma poskytnutá odborná publikácia:

Hager, Valičková: Poskytovanie služieb a vykonávanie stavebných a montážnych prác v Rakúsku, Bratislava, 2011

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline