Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Seminár ,,Znižovanie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor prostredníctvom výskumu a vývoja“
  

PROGRAM

09.30 – 10.00
 Príchod a registrácia účastníkov
10.00 – 10.10
 Otvorenie
  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky
  doc. Ing. Jozef Buday, CSc., prezident Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií
10.10 – 10.40
 Znižovanie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor prostredníctvom výskumu a vývoja
  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky
  - vládny Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj vykonávaný podnikateľmi,
- opatrenia Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre zníženie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor,
- opatrenia Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy pre znižovanie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor
10.40 – 11.40
 Diskusia
11.40 – 11.50
 Závery
11.50 – 12.50
 Obed

 

Príloha: Program a návratka

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline