Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Konferencia s francúzskou účasťou ÚSPORA ENERGIÍ V BUDOVÁCH na veľtrhu CONECO 2009

Vážení členovia,

v rámci služieb poskytovaných úradom ZSPS členom ZSPS si Vás dovoľujeme informovať o konaní konferencie s francúzskou účasťou ÚSPORA ENERGIÍ  V BUDOVÁCH , ktorá sa bude konať ako odborná sprievodná akcia veľtrhu CONECO 2009 1. apríla 2009 v EXPO Clube vo výstavnom areáli INCHEBA, a.s. Bratislava.

Podrobnejšie informácie vrátane prihlášky sú v prílohe.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline