Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Národní konference o české infrastruktuře 2014, 16.4., Praha

ASOCIACE PRO ROZVOJ INFRASTRUKTURY (ARI)

1. dubna 2014

Pozvánka na Národní konferenci o české infrastruktuře 2014

Dovoluji si Vás pozvat na první ročník ojedinělé Národní konference o české infrastruktuře 2014, která se uskuteční 16. dubna 2014 v České národní bance pod patronátem Antonína Prachaře, ministra dopravy ČR, britské velvyslankyně Jan Thompson a Britské obchodní komory v Praze.

Cílem konference nebude jen prezentovat, ale i otevřeně diskutovat a hledat cestu k vyšší efektivitě české infrastruktury a stabilitě odvětví; přímou cestu, kterou by se měla nová vláda vydat, aniž by ztrácela zbytečně energii a čas. Mezi přednášejícími a účastníky potkáte zástupce politické reprezentace, odborné veřejnosti, představitelů státní správy, společností, které se zabývají dopravním stavitelstvím, včetně projektů dopravní infrastruktury, poradenských firem a společností, a další.

ARI touto konferencí zakládá tradici, na kterou bude navazovat další podzimní akce, jejímž cílem bude otevřeně zhodnotit, kam jsme se za půl roku posunuli, zda plníme svá předsevzetí a zda si vůbec vzájemně rozumíme.

Více informací naleznete v příloze. Podmínky přihlášení a on-line registraci naleznete na: http://www.infrakon.cz/registrace/.

Využijte 25% slevu z účastnického poplatku, kterou jsme pro Vás díky partnerům konference připravili!! Při registraci jen zadejte do kolonky "vzkaz pro nás" heslo: 25infrakon

Mezi přednášejícími se představí:

 • Antonín Prachař, ministr dopravy ČR
 • Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR
 • Miroslav Zámečník, ekonomický konzultant
 • Aleš Michl, ekonom, analytik
 • Josef Hlavička, partner, Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
 • Jan Troják, ředitel projektového financování, ČSOB a.s.
 • Jan Thompson, britská velvyslankyně v České republice
 • Miroslav Singer, guvernér, Česká národní banka
 • Michal Mejstřík, ekonom
 • Dan Ťok, generální ředitel, Skanska a.s.
 • Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav a.s.
 • Pavel Havlíček, generální ředitel, SUDOP GROUP a.s.
 • Radko Bucek, generální ředitel, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
 • Marek Svoboda, předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s. … a další.

Program konference:

I. Vize a poselství

Téma: Představení ARI jako partnera veřejného sektoru se „společným cílem“ zefektivnění veřejné infrastruktury. Konference by měla odpovědět na otázky:

 1. Co chceme a skutečně potřebujeme?
 2. Kde jsme, kam míříme a kde bychom měli být?
 3. Co je nutné udělat, abychom se dostali tam, kde bychom měli být?
 • Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)
 • Jan Thompson, britská velvyslankyně v České republice.

II. EU: budoucnost infrastruktury

Téma: „Situace v EU: stejné problémy, různá řešení, rozdílné výsledky“

 1. Cíle EU v rozvoji infrastruktury
 2. Veřejné zadávání infrastrukturních projektů v nové směrnici EU
 3. Veřejné infrastruktury: zvyšování efektivity vs. zvyšování daní a poplatků
 4. Národní infrastrukturní plán
 • Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR
 • Forbes Johnston, divizní ředitel, divize dálnic a dopravních staveb,Mott MacDonald
 • Paul Riley, JASPERS konzultant, Evropská investiční banka

III. Makroekonomický pohled – infrastruktura vs. ekonomika ČR

Téma: „Co chceme a skutečně potřebujeme?“

 1. Pohled ČNB a předních ekonomů na stav a možnosti ekonomiky ČR
 2. Jaké jsou multiplikační efekty infrastrukturních investic?
 3. Více než železo a beton: kdo a proč infrastrukturu potřebuje?
 • Miroslav Singer, guvernér, Česká národní banka
 • Michal Mejstřík, ekonom
 • Miroslav Zámečník, ekonomický konzultant
 • Aleš Michl, ekonom, analytik

IV. Dopravní infrastruktura: Strategie – Prostředí – Finance – Lidé

Téma: „Kde jsme, kam míříme a kde bychom měli být?“

 1. Rekapitulace posledních 5 let: vývoj trhu, aktivita státu a investorských organizací, počty zakázek, připravenost akcí a objemy zakázek na ÚOHS, role státu v hospodářské krizi
 2. Krize stavebnictví v Polsku – proč se nepoučíme ze situace okolních zemí
 3. Zadávání veřejných zakázek: dopady novely ZVZ, cena vs. kvalita
 4. Dopravní strategie: zákon vs. střednědobé smlouvy, 5 letý plán, projektové financování
 5. Profesionální fungování investorských organizací státu, platební morálka
 6. Zvýšení efektivity a zrychlení přípravy a realizace dopravní infrastruktury
 • Antonín Prachař, ministr dopravy ČR
 • Dan Ťok, generální ředitel, Skanska a.s.
 • Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav a.s.
 • Pavel Havlíček, generální ředitel, SUDOP GROUP a.s.
 • Radko Bucek, generální ředitel, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
 • Marek Svoboda, předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.

V. Zvýšení efektivity investičního cyklu dopravní infrastruktury

Téma: „Co je nutné udělat, abychom se dostali tam, kde bychom měli být?“

 1. Soutěžní standardy: jak efektivně zadávat, ekonomická výhodnost, dumpingová cena
 2. Smluvní standardy: Partnerství pro infrastrukturu, přenos rizik a odpovědnosti
 3. Technické a projekt-manažerské standardy: hospodárnost a efektivnost
 4. Finanční standardy: efektivní kombinace všech zdrojů financování
 • Josef Hlavička, partner, Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
 • Lukáš Klee, vedoucí právního oddělení, Metrostav a.s.
 • Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s r. o
 • Jan Troják, ředitel projektového financování, ČSOB a.s.
 • Marcel Babczynski, ředitel infrastrukturního poradenství, Erste Bank

VI. Moderní trendy v oblasti infrastruktury

 1. BIM: Building Information Modelling – efektivní příprava a řízení
 2. Evropské vysokorychlostní tratě - evropské trendy a příležitosti
 • James Middling, divizní ředitel, budovy a jihovýchodní divize, Mott MacDonald CZ, spol. s r. o
 • Ivana Krošová, ředitelka PMO (Project Management Office), Skanska a.s.
 • Michal Uhrin, projektový manažér, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

www.infrakon.cz 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline