Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe a slávnostné odovzdávanie ceny časopisu EUROSTAV VISIO 2020.

Tlačová správa

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE


(Bratislava, 10. apríla 2014)

Vydavateľstvo EUROSTAV tentokrát aj v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) pripravili v poradí už 4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie na tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Konferencia sa konala 10. apríla 2014 v kongresovej sále Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej 48 v Bratislave a zúčastnilo sa jej vyše 160 architektov, projektantov a ďalších odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry. Hlavnou témou tohoročnej konferencie boli Inovácie v udržateľnej architektúre.

Inšpiratívne príklady zo zahraničia

Odborný program konferencie bol rozdelený do 4 blokov, pričom hneď v prvom bloku bola hlavnou spíkerkou hlavná architektka Kodane Tina Saaby. Sympatická Tina veľmi zrozumiteľným spôsobom predstavila svoju víziu a plán ako urobiť z hlavného mesta Dánska – Kodane udržateľné mesto. Jej ambíciou je, aby bolo mesto do roku 2025 CO2 neutrálne. Do naplnenia tejto vízie sú už zapojení nielen špičkoví odborníci ale aj obyvatelia mesta, ktorí sa s myšlienkou veľmi rýchlo identifikovali a pomáhajú ju – svojim životným štýlom – aj napĺňať. Jej prezentácia vyvolala veľký ohlas najmä u architektov a aj obrovské uznanie, pretože už dnes je Kodaň pokladaná za jedno z najpríjemnejších a najudržateľnejších miest v Európe. Nemecký architekt Martin Haas, nezávislý architekt BDA, hosťujúci profesor na Univerzite v Pennsylvánii vo Philadelphii, USA a zakladateľ haascookzemmrich STUDIO 2050, ktorý bol v čase, keď ešte pracoval v architektonickej kancelárii Behnisch architekti, zodpovedný za víťazný projekt udržateľnej budovy Norddeutsche Landesbank Bank v Hannoveri, vo svojom príspevku zdôraznil, že je potrebné, aby si spoločnosť ako celok stanovila nový rebríček hodnôt, ktorý si bezpochyby vyžiada radikálne nové ekonomické modely. „Pred nami všetkými stojí otázka ako zabezpečiť rovnováhu ľudí, ich sídiel a životného prostredia. Je jasné, že musíme zmeniť naše myslenie, čo sa týka spoločenských hodnôt, spôsobu spolunažívania v mestách, každodenných životných šablón, našej mobility a vnímania architektúry. Celé naše zastavané prostredie musí byť podrobené skúške, pretože ovplyvňuje spôsoby správania, zvyky a sociálny rozvoj“. Účastníkom konferencie ukázal niektoré zo svojich projektov, v ktorých sa snažia reflektovať práve nový spôsob uvažovania pri navrhovaní budov a sídiel s dôrazom na pohodu a komfort pre ľudí ale aj na udržateľnosť výstavby. Zaujímavý príspevok mala aj holandská architektka Birgit Dulski, ktorá prezentovala skúsenosti z Holadska pokiaľ ide o obnovu historických budov. Zdôraznila, že v záujme zachovania cenovo dostupného využívania historických objektov, musíme nájsť spôsoby ako skombinovať zásahy v záujme energetických úspor a/alebo využívania obnoviteľných zdrojov energie s ochranou kultúrnych a historických hodnôt. V Holandsku vytvorili stratégie a nástroje na hodnotenie trvalo udržateľného prevádzkovania historických budov a majú skúsenosti s mnohými pilotnými projektami. O niektorých z nich porozprávala aj na konferencii.

Nechýbali príklady aj zo Slovenska

Aj keď na Slovensku sme s výstavbou udržateľných budov ešte len na začiatku, na konferencii sa podarilo predstaviť viacero z nich. Napríklad architekt Marko prezentoval projekt Zelené átrium, ktoré je v súčasnosti vo výstavbe v Trnave a ašpiruje na titul prvý pasívny bytový dom na Slovensku, a prvá budova na Slovensku s certifikátom LEED PLATINUM.  Okrem tohto projektu, boli predstavené aj hotové realizácie, ako napr. závod Schindler alebo budova Ecopoint v Košiciach.

Technologické inovácie v praxi

Celý jeden blok bol venovaný práve tejto téme a úvodný príspevok predniesol dánsky architekt Kasper Guldager, ktorý pôsobí v spoločnosti GXN, ktorá je zameraná na výskum ekologického dizajnu pomocou digitálnych metód a inovačných materiálnych riešení. Vo svojej prednáške predstavil 5 inovačných stratégii, ktoré napomáhajú v navrhovaní lepších budov a lepšieho životného prostredia pre ľudí. Okrem neho v tomto bloku sa účastníci konferencie dozvedeli o celom rade nových technológií, ktoré boli s úspechom využité pri realizácií viacerých udržateľných budov na Slovensku aj v zahraničí. Išlo napríklad o inovácie v oblasti skiel a transparentných konštrukcii, o možnostiach a výhodách použitia oceľových konštrukcií v udržateľných budovách, o inováciách v oblasti TZB ako sú napríklad chladené stropy, atď. Štvrtý blok bol venovaný BIM modelu, ktorý sám o sebe znamená významnú inováciu v projektovaní, realizácií a prevádzkovaní udržateľných budov. Dôkazom toho bola napr. aj prezentácia R. Feika, ktorý ukázal využívanie BIM v praxi na príklade Campusu Ekonomickej univerzity vo Viedni.

Partnerom ceny VISIO 2020 bola už tradične spoločnosť HOLCIM.

Foto: Zuzana Halvoníková

Martin Haas a Birgit Dulski Tina Saaby hlavná architektka Kodane

 


ECOPOINT v Košiciach sa stal laureátom Ceny VISIO 2020

(Bratislava, 10. apríl 2014)

Stalo sa už tradíciou, že hlavným bodom programu spoločenského večera, ktorý nasleduje bezprostredne po ukončení odbornej medzinárodnej konferencii Udržateľnosť v architektúre a výstavbe, je vyhlasovanie laureáta ceny časopisu EUROSTAV Ceny VISIO 2020. Ide o cenu, ktorým časopis EUROSTAV oceňuje výrazný čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby za uplynulé obdobie. Spoločenský večer sa konal v pekných priestoroch átria SLSP na Tomášikovej ul. v Bratislave. Tohoročným laureátom sa stala nová budova Ecopoint v Košiciach, ktorá je prvou ekologickou a udržateľnou budovou v Košiciach  s certifikátom LEED.


Rozhodla o tom 3-členná porota, zložená z prof. Roberta Špačka z Fakulty architektúry STU Bratislava, z prof. Dušana Petráša zo Stavebnej fakulty STU Bratislava (obaja sú aj odborní garanti konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe) a architektky Dariny Lalíkovej, šéfredaktorky časopisu EUROSTAV.

Cenu, ktorej zhmotnenou podobou je artefakt od akademického sochára Milana Kuzicu, si z rúk porotcov prevzal Rastislav Badalík zo spoločnosti Bischoff & Compagnons, ktorá bola investorom a developerom tohto projektu. Na pódiu pri odovzdávaní ceny laureátovi nechýbal ani Rado Jonáš zo spoločnosti Holcim, ktorá je už tradične partnerom Ceny VISIO 2020.

Na obrazku zľava: R. Jonáš, D. Lalíková, R. Badalík, prof. R. Špaček a prof. D. Petráš

Foto: Zuzana Halvoníková

Cena VISIO 2020

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline