Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
SAFETY AND PROTECTION WORK Medzinárodný kongres bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

SAPROW-banner-zsps

Vážení priatelia, ambíciou kongresu SAFETY AND WORK PROTECTION je vecná a otvorená diskusia o aktuálnych otázkach a problémoch aplikácie systémov a legislatívy bezpečnosti práce v každodennej praxi a pre každodennú potrebu praxe. Odbornými partnermi kongresu je NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE, PRIEMYSELNÁ BIPARTITA a SLOVENSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ZVÄZ.

Aktívnu účasť na kongrese potvrdili významní reprezentanti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne, Národného inšpektorátu práce zväzov zamestnávateľov aj zamestnancov.

Vďaka aktívnej účasti odborníkov dôležitých subjektov bezpečnosti práce v jednotlivých diskusných fórach budeme vedieť spoločne pripraviť kvalifikované závery kongresu. Prostredníctvom odborných partnerov ich doručíme na rezort práce, aby úsilie prípravy zaujímavých tém a aktívna účasť hostí, autorít aj osobností, ako i všetkých účastníkov na kongrese bola zmysluplná. Našou snahou je motivovať Vašu účasť na kongrese zaujímavými témami s cieľom prispieť k skvalitneniu efektívnosti bezpečnosti práce.

Zaujíma nás aj váš názor! 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline