Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Konzultačný deň Bulharsko

Dovoľujeme si Vás pozvať na Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Bulharskom, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. decembra 2016 v priestoroch našej Bratislavskej regionálnej komory na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Konkrétny čas vašej individuálnej konzultácie Vám bude oznámený po zaslaní písomnej prihlášky.

Vaše otázky k danej problematike Vám počas konzultácie v trvaní cca 30 minút zodpovie riaditeľ odboru na MZVaEZ SR a bývalý zástupca veľvyslanca na Veľvyslanectve SR v Sofii Tomáš Bičan.

Pozvánka a záväzná prihláška sú v prílohe.

Prosíme zadať konkrétne otázky do prihlášky, aby ich bolo možné vopred zaslať konzultantovi na prípravu.

Uzávierka prihlášok je 29. novembra 2016.

Tešíme sa na vašu účasť.
--
Ing.Vladislav Oros

Senior Consultant
Head of Dept. of Foreign Relations

=============================================
Bratislava Regional Chamber SCCI

Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA

Tel: +421 2 4829 1534
Mobil: +421 904 252 677
Fax: +421 2 4829 1260
web: http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline